Zastava Srbije

PRAKTIČNA PRIMJENA PIFC APLIKACIJE (KROZ PRIMJERE I UNOS PODATAKA U REALNOM VREMENU U APLIKACIJU) U PROCESU PLANIRANJA INTERNE REVIZIJE I POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAVANJU: Paragraf Lex organizuje obuku, 15. decembra 2023. godine, u Banjaluci

11.10.2023.


Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 15. decembra 2023. godine, obuku na temu “Praktična primjena PIFC aplikacije (kroz primjere i unos podataka u realnom vremenu u aplikaciju) u procesu planiranja interne revizije i polugodišnjem i godišnjem izvještavanju”.

Savjetovanje će biti održano u Lanaco tehnološkom centru, u Banjaluci, Veljka Mlađenovića bb.

Obuka ima za cilj upoznavanje sa tehnikom kreiranja strateških i godišnjih planova interne revizije zasnovanih na procjeni rizika u PIFC aplikaciji kroz praktičan rad svakog pojedinog učesnika u samoj aplikaciji (kroz konkretne primjere, unosom podataka u realnom vremenu u aplikaciju i na pojedinačnom računaru za svakog učesnika u okviru modernih računarskih sala Lanaco tehnološkog centra).

Zakonska i metodološka obaveza rukovodioca jedinice za internu reviziju da na osnovu objektivne procjene rizika predlaže strateški i godišnji plan vršenja interne revizije, podržana je PIFC aplikacijom. Interni revizori će se upoznati sa tehnikom dokumentovanja procjene rizika u kopiji registra rizika matične institucije, na kojoj će se zasnivati izrada strateškog i godišnjeg plana interne revizije i upoznavanje sa tehnikom izdrade istih, na konkretnim primjerima.

Obaveza polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja u internoj reviziji prema važećoj regulativi se odvija elektronski, kroz primjenu PIFC aplikacije od strane internih revizora. S obzirom da slijedi godišnje izvještavanje za 2023. godinu, korisno je da se interni revizori upoznaju sa tehnikom izrade izvještaja u aplikaciji ili osvježe svoje znanje na konkretnom primjeru godišnjeg izvještaja na pojedinačnom nalogu u aplikaciji i sami izrade jedan izvještaj u PIFC aplikaciji kroz unos podataka u modul predviđen za izvještavanje interne revizije u realnom vremenu.

Svi interni interni revizori i ostali zainteresovani učesnici koji žele da se upoznaju sa zahtjevima, funkcionalnostima i pogodnostima koje pruža novo softversko rješenje za internu reviziju ili prošire svoje znanje i unaprijede vještine korištenja PIFC aplikacije i to u dijelu koji se tiče planiranja i izvještavanja prema CJH i to na konkretnim primjerima u samoj aplikaciji.

Obuka je namijenjena ovlašćenim internim revizorima u javnom sektoru i ostalim zainteresovanim licima.

Teme obuke:

  • Praktična primjena PIFC aplikacije u procesu planiranja interne revizije zasnovanog na registru rizika, na konkretnom primjeru i pojedinačnom subjektu javnog sektora
  • Polugodišnje i godišnje izvještavnje o internoj reviziji u subjektima javnog sektora Republike Srpske i primjena PIFC aplikacije u svrhu izvještavanja na konkretnom primjeru i kroz aplikaciju - obaveza polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja u internoj reviziji, sadržaj, forma, način i rokovi dostavljanja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja uz praktičan prikaz unosa podataka u procesu dostavljanja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o internoj reviziji CJH u PIFC aplikaciji za svakog pojedinačnog učesnika

Predavači

  • Jelena Ljuboja - načelnik Odjeljenja za pripremu programa za obuku i certifikaciju internih revizora i programa za obuku FMC osoblja u Centralnoj jednici za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Sprske
  • Ivana Ljubojević - viši stručni saradnik u Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srpske

Detaljne informacije o obuci (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Praktična primjena PIFC aplikacije (kroz primjere i unos podataka u realnom vremenu u aplikaciju) u procesu planiranja interne revizije i polugodišnjem i godišnjem izvještavanju“.


IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 08.10.2023.