Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKONI O RADU I O POREZU NA DOHODAK: Prijave poreza na dohodak za avgust 2018. godine neće biti prihvaćene ukoliko ne budu urađene u skladu sa izmjenama ovih zakona

09.08.2018.


Poslodavci u Republici Srpskoj moraće da sa svojim zaposlenima sklope nove Ugovore o radu ili anekse ugovora u koje bi bila uvrštena plata sa pripadajućim porezom, kako bi se novim obračunom došlo do neto plate uvećane za planiranih 30 BAM.

Predstavnici Ministarstava koja su bila uključena u izmjene seta zakona su u Privrednoj komori objasnili predstavnicima preduzeća kako da ispoštuju zakonske izmjene.

Pomoćnik ministra finansija RS Slobodanka Popović izjavila je da je Vlada RS opredijeljena da svim zaposlenim u ovom entitetu, u jednakom iznosu poveća plate, bez obzira na njihovu visinu, što će biti sprovedeno promjenom načina ugovaranja plata.

"Vrlo je važno da poslodavci i radnici ugovore tu platu koja u sebi sadrži porez, uvažavajući lični odbitak od 500 KM i posljedica je isplata koja je uvećana za oko 30 BAM", rekla je Popović.

Prema riječima direktora Privredne komore RS Dragice Ristić, u privredi je to komplikovanije, zbog činjenice da se plata najčešće sastoji od varijabilnog dijela koji zavisi od radnog učinka radnika i onda se upravo te dileme tehničke prirode pojavljuju.

Tokom info-dana za privrednike, predstavnici Ministarstva finansija upozorili su da neće biti prihvaćene prijave poreza na dohodak za avgust, ukoliko ne budu urađene u skladu sa izmjenama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018) i Zakona o porezu na dohodak ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015, 5/2016 - ispr. i 66/2018).

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 4. jula set zakona čije izmjene i dopune rezultuju povećanjem plata svih zaposlenih u Republici Srpskoj.

Usvojeni su zakoni o izmjenama i dopunama zakona o radu i o porezu na dohodak, zakoni o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS, u oblasti prosvjete i kulture, u javnim službama, u institucijama pravosuđa, u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, te Zakon o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 66/2018).


IZVOR: Vebsajt BHRT, 07.08.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772