Zastava Srbije

NACRTI ZAKONA O OSNOVNOM I O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU RS: Javna rasprava u Istočnom Novom Sarajevu, 10. maja, te u Bijeljini - 13. maja 2022. godine

09.05.2022.


Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske organizovalo je prvu u nizu javnih rasprava o dva nacrta zakona - Nacrtu zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske.

Navedeni nacrti zakona usvojeni su na 21. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 14. 4. 2022, odnosno 26. 4. 2022. godine te upućeni na javne rasprave.

Javnoj raspravi u Banjoj Luci prisustvovala je pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović koja je rekla da su ove javne rasprave veoma bitne, zbog razmjene informacija sa akterima vaspitno-obrazovnog procesa, odnosno onima koji su direktno uključeni u vaspitno-obrazovni proces i u ustanovama predškolskog i osnovnog obrazovanja.

Ona je dodala da je donošenje novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju rezultat reformskih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.

“Vlada Republike Srpske je 2019. godine donijela Akcioni plan o reformskim procesima u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg ovrazovanja i u skladu sa tim nova rješenja, odnosno nove preporuke i ideje koje se odnose na novine u vaspitno-obrazovnom procesu, a proizvod su rada stručnih timova. U skladu sa tim se nametnula potreba da donesemo novi zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, a i Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju će morati pretrpjeti neke izmjene kao što su izmjene programa rada vaspitača i izmejne koje se odnose na zanimanja vaspitača i stručnih saradnika", rekla je pomoćnik ministra Nataša Cvijanović.

Ona je ukazala je da su Nacrtom zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, između ostalih novina, definisana područja rada nastavnika, stručnih saradnika, voditelja biblioteke, voditelja produženog boravka, te definisana obaveza donošenja podzakonskog akta koji se odnosi na standarde rada vaspitno-obrazovnih radnika u osnovnim školama, te poslovi odjeljenjskog starješine.

“Posebno je razrađeno pitanje vrednovanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada osnovne škole radi unapređivanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada kroz sprovođenje samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja rada ustanove, te su propisana i ključna područja rada koja čine okvir standarda kvaliteta rada osnovne škole. Takođe je detaljnije pitanje ishrane u školama s obzirom na to da se u zadnje vrijeme u većem broju škola organizuje produženi boravak, kao i pitanje baletskog obrazovnja, ali i brojna druga pitanja", rekla je pomoćnik Nataša Cvijanović.

Dirktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović izjavio je da je RPZ aktivno učestvovao u izradi novih zakonskih rješenja te će svakako dati svoj doprinos i na ovim javnim raspravama, posebno kada je riječ o spoljašnjem vrednovanju rada škola.

Osim u Banjoj Luci, javne rasprave biće održane i u Istočnom Novom Sarajevu, 10. 5. 2022. godine te u Bijeljini - 13. 5. 2022. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 04.05.2022.

Naslov: Redakcija