Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA: Prijedlogom zakona se mijenja naziv osnovnih organizacionih jedinica van sjedišta Ministarstva, odnosno centri i stanice javne bezbjednosti se transformišu u policijske uprave. U pogledu potrebnog radnog iskustva za izbor direktora policije umjesto tri predloženo je pet godina radnog iskustva na radnim mjestima za koja je predviđen čin glavni inspektor

08.12.2016.


Narodna skupština Republike Srpske u okviru 15. redovne sjednice razmatrala je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač obrazlažući Prijedlog zakona rekao je da se njime mijenja naziv osnovnih organizacionih jedinica van sjedišta Ministarstva, odnosno centri i stanice javne bezbjednosti se transformišu u policijske uprave.

Predloženim izmjenama i dopunama pristupilo se radi usklađivanja važećeg Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima ("Sl. glasnik RS", br. 57/2016) sa Zakonom o republičkoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008, 11/2009, 74/2010, 86/2010 - ispr., 24/2012, 121/2012, 15/2016 i 57/2016), kojim je Republička uprava civilne zaštite stekla status samostalne republičke upravne organizacije.

"Osim toga, U pogledu potrebnog radnog iskustva za izbor direktora policije umjesto tri predloženo je pet godina radnog iskustva na radnim mjestima za koja je predviđen čin glavni inspektor", naveo je Lukač.

On je dodao da se predmetnim zakonom predlaže da se radnici zatečeni na radu u Ministarstvu, a koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju više od 20 godina efektivnog radnog staža na poslovima stručne spreme oslobađaju od obaveze polaganja stručnog ispita.

U odnosu na važeće zakonsko rješenje, precizirano je da čin generalnog inspektora policije stiče policijski službenik koji je raspoređen na poslove i zadatke rukovodioca osnovne organizacione jedinice.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine Srpske, 06.12.2016.