Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju, o dopuni Zakona o društvima za osiguranje, donijeta Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o naseljenim mjestima koja čine područje jedinice lokalne samouprave

07.04.2017.


Vlada Republika Srpska utvrdila je 6. aprila 2017. godine, na 119. sjednici, u Banjaluci, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama u Republici Srpskoj sadržani su u potrebi usklađivanja odredaba Zakona o republičkoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008, 11/2009, 74/2010, 86/2010 - ispr., 24/2012, 121/2012, 15/2016 i 57/2016), kao i usklađivanja sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima ("Sl. glasnik RS", br. 57/2016 i 110/2016).

Zaštita i spasavanje ljudi, materijalnih i drugih dobara od elementarne nepogode i druge nesreće predstavlja nezamjenjiv uslov življenja, potrebu i suštinski interes građana Republike Srpske.

Zakon o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012) uredio je ovu oblast tako da je nakon njegovog donošenja nastavljen bitan napredak i postignuti određeni rezultati o pitanju organizovanosti, funkcionalnosti i efikasnosti sistema civilne zaštite, odnosno sistema zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće u Republici Srpskoj.

Vlada Republika Srpska utvrdila je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o društvima za osiguranje, po hitnom postupku.

Dopuna Zakona o društvima za osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 17/2005, 1/2006 - ispr., 64/2006 i 74/2010) predložene su u cilju ispunjenja obaveza iz Akcionog plana Bosne i Hercegovine za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, s ciljem harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preoporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca - FATF, a što bi doprinijelo uklanjanju Bosne i Hercegovine sa FATF "sive liste".

Vlada Republika Srpska utvrdila je Nacrt strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godine.

Imajući u vidu da je lokalna samouprava jedan od temelja ustavnog uređenja Republike Srpske, Vlada je odlučila da se donese novi strateški dokument kojim će se definisati strateški pravci razvoja, utvrditi vizija, ciljevi i aktivnosti za dalji razvoj i reformu lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Donošenje ove strategije planirano je i Programom ekonomskih reformi za period 2017-2019. godine. S tim u vezi, predmetna strategija sadrži analizu i ocjenu stanja lokalne samouprave u Republici Srpskoj, razvojne potrebe i probleme lokalne samouprave, kao i viziju razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Strategija se bavi strateškim i operativnim ciljevima: kako obezbijediti efektivno ostvarivanje nadležnosti jedinica lokalne samouprave, ostvariti stabilnost finansiranja jedinica lokalne samouprave, obezbijediti dostupnost i kvalitet javnih usluga svim građanima i obezbijediti efikasnost i odgovornost jedinica lokalne samouprave u upravljanju lokalnim razvojem.

Vlada Republika Srpska donjela je Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o naseljenim mjestima koja čine područje jedinice lokalne samouprave.

Predloženom uredbom mijenja se član 33. Uredbe o naseljenim mjestima koja čine područje jedinice lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 4/2010, 26/2011, 74/2012, 110/2012, 34/2015 i 95/2015), na način da se propisuje koja naseljena mjesta čine područje opštine Milići i dopunjava se član 62. Uredbe kojim se propisuje da se naseljeno mjesto Tišča utvrđuje kao naseljeno mjesto na području opštine Šekovići.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o "Regionalnom programu lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu" i podržava realizaciju tog projekta u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj uz aktivno učešće nadležnih republičkih organa uprave. Cilj projekta je jačanje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u jedinicama lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu JU Službeni glasnik Republike Srpske, Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan i program rada za 2017. godinu JU Službeni glasnik Republike Srpske i Odluku o davanju saglasnosti na Program razvoja JU Službeni glasnik Republike Srpske za period 2017-2020. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog Programa rada Vlade Republike Srpske za 2017. godinu. Prijedlogom je predviđeno razmatranje 31 uredbe, rad na 161 dokumentu koji se tiču zakona, razmatranje 312 dokumenata koji su informacije, odluke, planovi, izvještaji, pravilnici ili pokazatelji, te rad na 31 prijedlogu ili nacrtu strategije.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na program za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj za 2017-2018. godinu. Programom za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj za 2017-2018. godinu određeni su prioriteti na području zaštite potrošača, koji su u skladu sa preuzetim obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je opredijeljena da postepeno izgrađuje svoje standarde u zaštiti potrošača i usklađuje ih sa evropskim, što je pokazala u prethodnom periodu, počev od donošenja Zakona (2012. godine) pa do danas.

Realizacija ovog programa u Republici Srpskoj uticaće na jačanje administartivne zaštite potrošača, podizanje javne svijesti o značaju zaštite potrošača, te će doprinijeti da potrošači u Republici Srpskoj postanu aktivni učesnici u ostvarivanju i zaštiti svojih prava, čime će se uvoditi pravila ponašanja po ugledu na EU, kako u pogledu zaštite prava, tako i u pogledu samog obrazovanja i informisanja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 06.04.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772