Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADI RS DOSTAVLJEN PRIJEDLOG PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI ZA PERIOD 2018-2020. GODINE

02.11.2017.


Privredna komora Republike Srpske predložila je Vladi Srpske mjere za Program ekonomskih reformi za period 2018-2020. godina u kojem se ukazuje na potrebu kreiranja uslova za sistemske reforme i rasterećenje privrede od brojnih nameta.

U prijedlogu poslovne zajednice dostavljenom Vladi navodi se i da je potrebno smanjenje javne potrošnje, povećanje konkurentnosti i zaposlenosti, nastavak reforme radnog i socijalnog zakonodavstva, te smanjenje stepena nelikvidnosti i uticaja neformalnog sektora privredne djelatnosti.

Kada je riječ o rasterećenju privrede smanjenjem poreskih i neporeskih davanja, u Privrednoj komori navode da je potrebna izmjena Zakona o porezima i doprinosima s ciljem vraćanja na nivo 51 odsto.

U saopštenju Privredne komore Srpske navodi se da je potrebna i izmjena Zakona o porezu na dohodak ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015 i 5/2016 - ispr.), odnosno povećanje neoporezivog dijela dohotka na nivo najniže plate, kao i izmjena Zakona o dečijoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 4/2002 - prečišćen tekst, 17/2008 i 1/2009) s ciljem sistemskog rješavanja pitanja porodiljskog bolovanja, odnosno obezbjeđivanja refundiranja porodiljskog bolovanja poslodavcima u bruto iznosu.

U mjerama za smanjenje javne potrošnje navodi se da je potrebna reforma javne uprave, odnosno postići njenu efikasnost, efektivnost, ekonomičnost i racionalizaciju troškova i broja zaposlenih, kao i vezati plate za plate u privredi.

U predloženim mjerama ističe se potreba restriktivne politike javne potrošnje.

"Treba smanjiti sve budžetske troškove i rashode, osim subvencija, podsticaja i kapitalih investicija i transfera, te se zaduživati samo za projekte koji se sami otplaćuju i angažuju domaće kapacitete", navode u Privrednoj komori.

U prijedlogu mjera naglašava se i potreba za restrukturisanjem javnih preduzeća, maksimalnim uključivanjem domaćih kapaciteta, ali i praćenjem aktivnosti u vezi sa analizom primjene Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016) i aktuelne situacije na tržištu rada.

U prijedlogu poslovne zajednice Vladi je i poboljšanje likvidnosti privrede i vanbudžetskih fondova, kao i podrška i podsticaji privrede.

"Zahtjev poslovne zajednice je da se u budžet Srpske za narednu godinu uvrste sredstva podsticaja namijenjena za projekte unapređenja proizvodnje i podizanja konkurentnosti, te da se sredstva od koncesionih naknada usmjere u izgradnju novih privrednih kapaciteta koji su u funkciji privrednog razvoja i zapošljavanja", saopšteno je iz Privredne komore.

U Prijedlogu su i unapređenje postupaka kontrole, rad pravosuđa, sistemske reforme i druge mjere, te potreba za reformom obrazovnog sistema s ciljem zadovoljavanja realnih potreba prerađivačke industrije i privrede, te usklađivanja i prilagođavanja nastavnih programa sa novim tehnologijama i potrebama tržišta rada.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 1.11.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772