Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća, o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u RS

02.08.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 31. sjednici, održanoj u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća.

Najvažnija novina koju donosi Prijedlog zakona je proširenje nadležnosti Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i njena transformacija u Razvojnu agenciju Republike Srpske.

Primjena Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća ("Sl. glasnik RS", br. 50/2013 i 56/2013 - ispr.) pokazala je da trenutne nadležnosti Agencije utvrđene u ovom zakonu ne obuhvataju sve stručne i druge poslove koje Agencija obavlja ili može da obavlja u praksi. Agencija nije upravna organizacija i zbog toga je u mogućnosti da učestvuje u projektima koje finansira Evropska unija ili njene pojedine države članice ili druge zemlje. Projekti u kojima učestvuje Agencija ne odnose se samo na oblast malih i srednjih preduzeća, nego i na druga privredna područja, kao što su inovacije, industrija, tehnologija, ekologija, edukacije, izvozne aktivnosti, sistemi kvaliteta, podrška u privlačenju i realizaciji ulaganja i druga područja, a koja su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa oblastima malih i srednjih preduzeća.

Budući da će u narednom periodu Agencija moći učestvovati u projektima iz različitih privrednih područja, privredni subjekti će putem Agencije moći ostvariti pravo na direktnu novčanu podršku iz sredstava određenog projekta ili neku drugu nenovčanu podršku, u zavisnosti od predmeta projekta.

Privrednicima, koji se bave spoljnotrgovinskim djelatnostima, je od posebnog značaja proširenje nadležnosti Agencije na pružanje podrške izvoznicima.

Predloženim izmjenama se dodatno naglašava i potreba za koordinacijom i zajedničkim radom Agencije sa lokalnim razvojnim agencijama, a sve s ciljem postizanja što boljih i kvalitetnijih rezultata za privredne subjekte iz oblasti malih i srednjih preduzeća.

U skladu s tim, ovim zakonom uspostavljaju se pretpostavke da se kroz jednu već postojeću instituciju, bez dodatnih troškova, pruži kvalitetnija podrška preduzetništvu i privrednom razvoju Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj.

Glavna razlika ovog prijedloga u odnosu na Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj sastoji se u tome da se lice sa invaliditetom oslobađa troškova polaganja pravosudnog ispita, uz dostavljanje uvjerenja nadležnog organa o utvrđenom statusu lica sa invaliditetom.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog strategije za unapređivanje položaja starijih lica u Republici Srpskoj od 2019. do 2028. godine.

Cilj izrade prve Strategije za unapređivanje položaja starijih lica u Republici Srpskoj je jačanje porodičnih vrijednosti i moralnih normi, razvijanje međugeneracijske solidarnosti (stariji mlađima – mlađi starijima), te pružanje mogućnosti za zdravo i aktivno starenje.

Fokus Strategije je rješavanje problema, koji se odnose na: siromaštvo starijih lica, zdravstvene usluge, stambeni prostor i životne uslove, život u ruralnim i ekonomski ugroženim područjima, socijalnu zaštitu, cjeloživotno učenje, aktivno učešće u zajednici, prevenciju nasilja, zapostavljanja i zlostavljanja starijih lica od njihovih srodnika ili drugih lica iz zajednice, društvene stavove prema starijima, kao i međugeneracijsku solidarnost.

Vlada Republike Srpske se upoznala o Godišnjem izvještaju za oblast malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj za 2018. godinu.

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske i APIF-a za 2018. godinu, u Republici Srpskoj je poslovalo 39.970 malih i srednjih preduzeća (MSP) od čega 17.616 MSP-pravnih lica, i 22.354 preduzetnika. Najveći broj MSP ili 33,6% je kao i prethodnih godina, poslovao u sektoru trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala, zatim u sektorima prerađivačka industrija 13,5%, hotelijerstvo i ugostiteljstvo 11,9% i saobraćaj i skladištenje 8,1%.

Mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj u 2018. godini su zapošljavala 144.848 lica od čega je najveći broj zaposlenih kod MSP-pravnih lica ili 103.799 lica, a kod preduzetnika 41.049 lica.

MSP-pravna lica su u 2018. godini ostvarila 72,64% poslovnih prihoda svih preduzeća, 70,99% prihoda od prodaje na inostranom tržištu i 74,92% ukupne neto dobiti svih preduzeća.

Poseban dio Izvještaja čini izvještaj za 2018. godinu o realizaciji aktivnosti iz "Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020.godina".

Finansijska podrška sektoru MSP na republičkom nivou pružena je u ukupnom iznosu od 15.739.178 KM i to: za realizaciju projekata zapošljavanja i samozapošljavanja 15.569.178 KM, kroz Grant za sprovođenje Strategije razvoja MSP, preduzetništva i uspostavljanje poslovnih zona dodijeljeno je 50.000 KM; kroz finasijsku podršku projektima razvoja tehnologije, nabavke opreme i učešća na stručnim skupovima o razvoju tehnologija u Republici Srpskoj dodijeljeno je 120.000 KM.

Pored navedenih sredstava treba pomenuti i sredstva plasirana kroz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u ukupnom iznosu od 88.513.101 KM za 130 MSP te odobrene garancije Garantnog fonda Republike Srpske u iznosu od 3.012.978 KM za 28 MSP. Ukupno 26 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj su u oblasti MSP plasirale 6.679.286 KM, od čega 97,2% bespovratnih sredstava.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite na Plan utroška sredstava za period 01.07 - 30.09.2019. godine, na poziciji subvencije, u iznosu od 835.745,10 KM.

Sredstva se raspoređuju na sljedeći način: subvencije Institutu za javno zdravstvo, u iznosu od 108.944,18 KM, subvencije za transfuzijsku medicinu, u iznosu od 506.335,56 KM i subvencije Zavodu za sudsku medicinu, u iznosu od 220.465,36 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava Ministarstvu prosvjete i kulture na Plan utroška sredstava za period od 01.01– 30.09.2019. godine, u ukupnom iznosu od 320.450,00 KM.

Sredstava su namijenjena za tekuće grantove kulturi za nacionalne manjine, u iznosu od 29.450,00 KM i tekuće grantove kulture, u iznosu od 291.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije Republike Srpske za utrošak novčanih sredstava, u ukupnom iznosu od 242.000,00 KM.

Sredstva su namijenjena za kapitalne grantove za rješavanje problema interno raseljenih lica, u iznosu od 15.000, KM, kapitalne grantove za finansiranje povratka u Republiku Srpsku, u iznosu od 179.000, KM i kapitalne grantove za finansiranje povratka u Federaciju BiH, u iznosu od 48.000, KM.

Vlada Republike Srpske donijela je zaključak u kojem je navedeno da će Vlada Republike Srpske učestvovati u sufinansiranju manifestacije "54.Kočićev zbor", u iznosu od 53.000 KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 01.08.2019.

Naslov: Redakcija