Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O POREZU NA DOHODAK: Prihod od izdavanja u zakup ili podzakup pokretne i nepokretne imovine ima karakter dohotka od kapitala, te se na ostvareni dohodak plaća porez po stopi od 10 odsto, bez obzira da li je riječ o izdavanju imovine za stanovanje ili poslovnog prostora

02.08.2018.


Poreska uprava Republike Srpske je u prvoj polovini ove godine naplatila 4,3 miliona KM poreza na zakup ili podzakup pokretne i nepokretne imovine, dok je u istom periodu prošle godine po tom osnovu naplaćeno 4,5 miliona KM, rečeno je u Poreskoj upravi.

Prema Zakonu o porezu na dohodak ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015, 5/2016 - ispr. i 66/2018), navode u Upravi, prihod od izdavanja u zakup ili podzakup pokretne i nepokretne imovine ima karakter dohotka od kapitala, te se na ostvareni dohodak plaća porez po stopi od 10 odsto, bez obzira da li je riječ o izdavanju imovine za stanovanje ili poslovnog prostora.

"Osnovica za oporezivanje je dohodak ostvaren davanjem u zakup nepokretne, odnosno pokretne imovine, koji se dobija kada se od ukupnog prihoda odbiju normirani troškovi u visini od 20 odsto tog prihoda", objašnjavaju u Poreskoj upravi.

Dodaje se da su svi poreski obveznici-građani koji izdaju stanove ili poslovne prostore u zakup drugim fizičkim licima-građanima obavezni podnijeti poresku prijavu za porez na dohodak od kapitala.

Porez na dohodak od kapitala u ovom slučaju se prijavljuje na obrascu 1008-akontacija poreza na dohodak, na kojoj se iskazuje ukupan dohodak od kapitala, normirani troškovi i iznos obračunatog poreza. Rok za podnošenje prijave je do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Poreski obveznici su pozvani da, u skladu sa zakonskom obavezom, podnesu prijavu za porez na dohodak od kapitala i plate porez, a istovremeno će Poreska uprava učiniti sve da im taj proces olakša i pojednostavi da bi poreski obveznici koji poštuju zakon to mogli jednostavno da urade.

"U šalter sali u zgradi Poreske uprave Srpske u Banjaluci je u prethodnom periodu bio postavljen info-pult, gdje je zainteresovanim poreskim obveznicima pružana pomoć u popunjavanju poreske prijave za porez na dohodak od zakupa", navode iz Uprave.

Rok za podnošenje godišnje prijave za porez na dohodak je 31. mart tekuće godine za dohodak ostvaren u prethodnoj godini.

Istovremeno, Poreska uprava Srpske preduzima sve mjere iz svoje nadležnosti da sankcioniše one građane koji uporno ne izvršavaju obaveze i ne poštuju zakonske propise. U tom smislu, kako se naglašava, nastoje da poboljšaju saradnju i sa drugim institucijama kao što su opštine, gradovi i turističke organizacije, da bi naplatu poreza od zakupnina učinili što efikasnijom.

U prethodnom periodu Poreska uprava je u saradnji sa gradom Banjaluka i zajednicama etažnih vlasnika sprovela kampanju u okviru koje su distribuisali plakate u formi poziva građanima da prijave porez na dohodak od kapitala po osnovu zakupa, sa detaljnim pojašnjenjem načina prijave.

Iz Poreske uprave navode da obavljaju i intenzivne analize podataka dostupnih putem interneta i oglasa, a gdje građani oglašavaju ovu vrstu djelatnosti.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 01.8.2018.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772