Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Program ekonomskih reformi 2018 – 2020 godinu, donijeta Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina

01.02.2018.


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Program ekonomskih reformi BiH (ERP) za 2018 – 2020 godinu, koji će do kraja januara biti upućen Europskoj komisiji.Oprema za proizvodnju oslobođena plaćanja uvoznih dažbina.

ERP sadrži srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir, uključujući fiskalne mjere te sveobuhvatan program strukturnih reformi u cilju poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje.

Novi ERP jača i proširuje saradnju između države i entiteta u zajedničkom provođenju reformi u oblastima javnih finansija, transportnog tržišta, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poslovnog ambijenta i smanjenja neformalne ekonomije te povezivanja tržišta rada i obrazovanja, odnosno povećanja efikasnosti tržišta rada.

Državni nivo ostaje posvećen reformama u oblasti trgovine i investicija, dok će entiteti zajedno raditi na smanjenju opterećenosti rada i poboljšanju zdravstvenog sektora.

Novi ERP uz određene dopune predsjedavajućeg i ministara bit će upućen Evropskoj komisiji do kraja januara ove godine.

Program ekonomskih reformi do 2020. godine rezultat je zajedničkog rada predstavnika ministarstava Vijeća ministara BiH, Centralne banke BiH, koordinatora imenovanih u ime Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske, predstavnika entitetskih ministarstava, Direkcije za ekonomsko planiranje i saradnju sa Evropskom komisijom i Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj.

Oprema za proizvodnju oslobođena plaćanja uvoznih dažbina

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, donijelo je Odluku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina radi usklađivanja s odgovarajućim carinskim propisima Evropske unije.

Odlukom se propisuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja uvoznih dažbina pri puštanju robe u slobodan promet. U tom smislu, od plaćanja dažbina oslobađa se oprema koja je ulog stranog lica, osim putničkih vozila, automata za zabavu i igre na sreću.

Plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se i oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u BiH, a koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće prizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove, odnosno osavremenjivanje postojeće proizvodne tehnologije, a kojom se obavlja neposredna proizvodna djelatnost.

Također, ne plaćaju se dažbine za robu za vojne i policijske, kao i kazneno- popravne ustanove, koju u potpunosti finansiraju donatori, te roba koja se uvozi u svrhu deminiranja, roba za projekte obnove i rekonstrukcije BiH, ako je projekt usvojilo Vijeće ministara BiH i u potpunosti ga finansiraju strani donatori ili međunarodne banke za razvoj, a manjim dijelom se finansira iz budžeta.

Oslobađa se i oprema namijenjena vatrogastvu i civilnoj zaštiti u svrhu zaštite i spašavanja, kao i imovina fizičkog lica ukoliko prenosi svoje uobičajeno prebivalište ili boravište iz druge države u BiH, kao i roba koju je naslijedilo u drugoj državi. Također se oslobađa i roba koja se uvozi povodom sklapanja braka – svadbena oprema, pokloni i predmeti domaćinstva koji pripadaju fizičkom licu koje se radi sklapanja braka preseljava iz druge države u BiH.

Istovremeno, plaćanja uvoznih dažbina oslobođeni su školska oprema, obrazovni materijali te roba za potrebe određenih kategorija stanovništva, poput slijepih osoba, prilagođena za obrazovanje i njihov daljnji razvoj.

Također, Odlukom je propisano da putnik, u skladu sa Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 58/2015), u ličnom prtljagu može prenijeti nekomercijalnu robu bez plaćanja uvoznih dažbina, u vrijednosti do 600,00 KM, umjesto dosadašnjih 200,00 KM, čime se vrši usklađivanje s propisima u Evropskoj uniji gdje iznosi 300 eura. Pri tome su jasno definirana količinska ograničenja za duhan i duhanske proizvode te alkohol i alkoholna pića.

 Razvoj nauke i integracija u europski prostor

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojilo je revidiranu okvirnu Strategiju razvoja nauke u Bosni i Hercegovini do 2022. godine, koja daje strateške smjernice i plan djelovanja za razvoj ove oblasti u Bosni i Hercegovini.

Donošenjem ove strategije, Vijeće ministara BiH želi pomoći prosperitetni razvoj nauke i istraživanja, i Bosnu i Hercegovinu integrirati u evropski prostor nauke te olakšati pristupanje različitim evropskim mrežama i fondovima u ovoj oblasti.

U Strategiju je ugrađeno novo poglavlje "BiH u evropskom istraživačkom prostoru – ERA prioriteti, implementacija u Bosni i Hercegovini," a posebna pažnja posvećena je inovacijama putem poglavlja "Povezanost nauke i privrede."

Strategija sadrži 10 ključnih ciljeva i desetine mjera i aktivnosti koje nadležne institucije trebaju provesti kako bi do 2022. godine pomogle izgradnju i razvoj Bosne i Hercegovine, kao savremenog,,društva znanja".

Realizacija Mape puta za izvoz proizvoda iz BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o poduzimanju aktivnosti na usklađivanju domaćeg zakonodavstva i provođenju acquisa za oblast ribarstva i akvakulture.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će u saradnji s nadležnim institucijama entiteta i Brčko Distrikta BiH nastaviti koordinirati aktivnosti u oblasti ribarstva u kontekstu približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Cilj je stvoriti uvjete za novo povećanje kvota za izvoz ribe iz BiH, nakon što je Dodatnim protokolom uz Privremeni trgovinski sporazum Bosne i Hercegovine i Evopske komisije početkom prošle godine omogućeno povećanje kvota za bescarinski izvoz ribe s tadašnjih 120 na 700 tona ribe te izvoz još 120 tona ribe uz određenu carinu.

Na sjednici su usvojene pojedinačne informacije o aktivnostima na uspostavi Poljoprivrednog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini te o komponentama sistema i o unapređenju Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata (RPG i RK) u Bosni i Hercegovini, koji su uspostavljeni na osnovu Zakona o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 50/2008).

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH nastaviti aktivnosti u cilju podrške razvoju ovog sektora.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Mape puta u cilju stvaranja uvjeta za izvoz proizvoda životinjskog i biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini.

Izvještaj daje širi prikaz aktivnosti koje je provelo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa sa ostalim nadležnim institucijama, i to Upravom BiH za zaštitu zdravlja bilja, Uredom za veterinarstvo i Agencijom za sigurnost hrane BiH.

Riječ je o desetinama mjera koje su provedene u prošloj godini u cilju omogućavanja i zadržavanja dostignutog stepena izvoza proizvoda životinjskog i biljnog porijekla iz BiH.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 30.01.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772