Zastava Srbije
Vesti slike

ZAKON O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENjE: Još uvijek nije donijet Pravilnik koji će regulisati primjenu Zakona

U Federaciji BiH prije godinu dana je donesen Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ("Sl. novine FBiH", br. 38/2022 – dalje: Zakon), ali ni nakon 365 dana ni konzumenti cigareta niti vlasnici ugostiteljskih objekata ne znaju šta tačno smiju, a šta ne smiju.

Više
Vesti slike

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: Uskoro realizacija programa “Obuka za tržište rada 2023”

Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje saopćeno je da je Upravni odbor Zavoda na sjednici održanoj 23.5.2023. godine donio Odluku o usvajanju programa “Obuka za tržište rada 2023” koji će ovaj federalni zavod realizirati u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje.

Više
Vesti slike

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je ponovljeni Javni poziv za raspodjelu prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije BiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Više
Vesti slike

CENTRALNA BANKA BIH: Za pet godina plaćeno 34,8 miliona KM naknade na neiskorištene kredite

Bosna i Hercegovina po osnovu naknada na odobrena, a ne povučena kreditna sredstva sredstva u posljednjih pet godina platila je 34,8 miliona KM.

Više