Zastava Srbije

CENTRALNA BANKA BIH: Za pet godina plaćeno 34,8 miliona KM naknade na neiskorištene kredite

31.05.2023.


Bosna i Hercegovina po osnovu naknada na odobrena, a ne povučena kreditna sredstva sredstva u posljednjih pet godina platila je 34,8 miliona KM.

Ubjedljivo najviše plaćeno je u 2021. godine i to čak 10,6 miliona KM, dok je godinu ranije plaćeno najmanje i to 4,1 milion KM.

U Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine, odgovarajući na jedno od poslanički pitanja navode da se u okviru obaveza koje se plaćaju kreditorima, osim glavnice i kamate, plaćaju i troškovi neangažavanog dijela kreditnih sredstava tj. "commitment fee".

"Commitment fee je naknada koja se plaća na neangažovanu kreditnu liniju, odnosno na neangažovani dio kreditnih sredstava i uglavnom je određen kao fiksan procenat koji se obračunava na neangažovani iznos kredita. Zajmoprimac plaća naknadu kao kompenzaciju za držanje sredstava na otvorenoj kreditnoj liniji, odnosno za osiguranje isplate kreditnih sredstava na specifične datume u budućnosti", naveli su u Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 29.05.2023.

Naslov: Redakcija