Zastava Srbije

VLADA FBIH: Produžen rok za subvencioniranje troškova električne energije

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, do 30.6.2021. godine produžila važenje Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.

Više

ZAKON O ZAŠTITI OD KLEVETE FBIH: Česte zloupotrebe instituta klevete u BiH, a problem predstavlja i neujednačena sudska praksa

Zloupotrebe instituta klevete u BiH su česte i nedopustive, a čak su zabilježeni i slučajevi da sudovi imaju duple aršine kada je riječ o tužbama protiv novinara i medija u kojima su zaposleni.

Više

NACRT ZAKONA O SUKOBU INTERESA: Transparency Internationala BiH nezadovoljan prijedlogom zakona

Iz Transparency Internationala BiH su ukazali da iako je unapređenje Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasi Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 13/2002, 14/2003 - ispr, 16/2002, 14/2003 - ispr, 12/2004, 63/2008, 18/2012, 87/2013 i 41/2016) jedan od 14 ključnih prioriteta na putu ka EU, iz Ministarstva pravde predlažu nacrt koji u pojedinim odredbama predstavlja nazadak u odnosu na postojeći.

Više

U PRIPREMI UREDBA KOJOM ĆE BITI PRODUŽENO KORIŠTENJE TURISTIČKIH VAUČERA U RS

Ministrica trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić izjavila da je u toku rad na pripremi uredbe o produženju roka za narednu godinu ili za prvi dio naredne godine korištenja turističkih vaučera, kojih je do sada izdato oko 25.000.

Više

POREZNA UPRAVA FBIH: Obveznici da izmire poreska dugovanja do 31. decembra 2020. godine

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da do 31.12.2020. godine uplate svoje porezne dugove, te napominje da blagovremenim plaćanjem poreznih obaveza doprinose zakonitom poslovanju.

Više