Zastava Srbije

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE RS: Donijete nove epidemiološke mjere koje će biti na snazi do 21. decembra 2020. godine

Republički štab za vanredne situacije održao je 64. sjednicu, kojom je predsjedavao komandant Štaba Radovan Višković.

Više

REFORMA PRAVOSUĐA: Efikasnost pravosuđa konstantno opada, a budžet i broj zaposlenih i dalje rastu

Efikasnost pravosuđa u BiH stagnira tokom posljednje tri godine dok se percepcija efikasnosti pravosuđa u prošloj godini pogoršala i u očima javnosti i u očima sudija i tužilaca.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o oslobađanju plaćanja indirektnih poreza na medicinske protivmjere za sprečavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti Covid - 19

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2021 – 2023. godine, koji sadrži 255 projekata, ukupno vrijednih 3 milijarde i 883,71 milion KM.

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA U POSTUPKU PRED SUDOM BIH: Mijenja se vrijeme zastare, otklanjaju nedostaci u postupku naplate i donošenja rješenja o prinudnoj naplati nenaplaćene sudske takse

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojili su Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, kojim se stvaraju uslovi za uspostavljanje efikasnog mehanizma naplate sudskih taksi.

Više

ZAKON O UBLAŽAVANjU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA: Sindikati nezadovoljni načinom na koji se primjenjuje zakon

Primjena Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica ("Sl. novine FBiH", br. 28/2020), odnosno posljedice koje ta primjena ima na radnike FBiH, poslodavce i građane, ali i stanje sa kolektivnim ugovorom u BH Telecomu bile su teme press konferencije koju je održao Savez samostalnih sindikata BiH.

Više