Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SEDMICE SUDSKE NAGODBE OD 12. DO 23. NOVEMBRA U SVIM SUDOVIMA U BIH

Sudovi u Bosni i Hercegovini pozivaju sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima da od 12. do 23. novembra spor riješe sudskom nagodbom, u skraćenom postupku.

Više