Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SEDMICE SUDSKE NAGODBE OD 12. DO 23. NOVEMBRA U SVIM SUDOVIMA U BIH

30.10.2018.


Sudovi u Bosni i Hercegovini pozivaju sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima da od 12. do 23. novembra spor riješe sudskom nagodbom, u skraćenom postupku.

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u u tom periodu u sudovima u BiH će se održavati Sedmice sudske nagodbe radi riješavanja što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke, saopćeno je iz Vijeća.

"Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora, koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora. Zaključivanjem sporazuma i stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te izbjegavaju se brojni dodatni i troškovi redovnog sudskog postupka", navodi se u saopćenju.

Kako se, nadalje, pojašnjava, prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor, a stranke koje su zainteresovane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se već sada samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti svom sudu ili postupajućem sudiji te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe.

Iz VSTV-a ističu kako će postupajući sudija, u skladu sa prijedlogom i voljom stranaka i odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi nagodbom.

"U sudskoj praksi BiH ovaj način mirnog rješavanja je rijedak, ali je ujedno djelotvoran način rješavanja svih vrsta predmeta parničnog i vanparničnog postupka, pogotovo predmeta koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i potraživanja, isplatu neisplaćenih plata i otpremnine, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja...", navodi se.

Istovremeno, iz VSTV-a podsjećaju kako se organizovanjem Sedmicâ sudske nagodbe želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu u pristupu suda i stranaka rješavanju sporova, a kao prioritet se postavlja brzo i efikasno rješavanje spora, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

"Napominjemo da stranke sudsku nagodbu bilo pred sudovima mogu sklopiti svakog radnog dana, neovisno o vremenu održavanja Sedmicâ sudske nagodbe sudovima. Sedmice sudske nagodbe realizuje VSTV BiH u saradnji sa svim sudovima u BiH", navodi se u saopćenju.


IZVOR: Vebsajt Vijesti.ba, 29.10.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772