Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE FBIH: 1. oktobra 2020. godine 7. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

Zakazana 7. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 1. oktobra 2020. godine u 13 sati.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FBIH: Predviđeno uvođenje kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom kao novog instituta u krivičnom zakonodavstvu

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH u četvrtak će se izjasniti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, koji predviđa uvođenje kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom kao novog instituta u krivičnom zakonodavstvu Federacije BiH.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU: Propisano osnivanje Vijeća za zaštitu na radu koje će činiti predstavnici Vlade, udruženja poslodavaca, sindikata i istaknutih stručnjaka za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu

Vlada FBiH je predložila donošenje Prijedloga zakona o zaštiti na radu, koji će razmatrati delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, a koji je usklađen sa odredbama Konvencije o zaštiti na radu i radnoj sredini i Preporukom o zaštiti na radu i radnoj sredini Međunarodne organizacije rada, kao i revidiranom Evropskom socijalnom poveljom, koje se odnose na pravo radnika na sigurne i zdrave uvjete rada, a koje je Bosna i Hercegovina prihvatila i ratificirala.

Više

NEOPHODNA IZMJENA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA U SUDSKIM I TUŽILAČKIM INSTITUCIJAMA NA NIVOU BIH

Bosna i Hercegovina prošle godine pred sudovima u BiH izgubila je sporove u vrijednosti od 11,1 milion KM i to isključivo zbog sistemskih problema koje ne želi da riješi, zbog čega se bez ikakve potrebe na presuđene iznose plaćaju troškovi postupka i nepotrebne kamate.

Više

ZAKON O DOPRINOSIMA: Privredna komora RS traži da se izmjenama Zakona smanji zbirna stopa doprinosa za najmanje dva odsto

Privredna komora Republike Srpske dostavila je Vladi Republike Srpske prijedlog mjera, po oblastima strukturnih reformi, za Program ekonomskih reformi Srpske 2021-2023. godina.

Više