Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FEDERACIJE BIH: Za izgradnju saobraćajnica 107 miliona BAM

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s pozicije kapitalnih transfera javnim preduzećima i za izgradnju autocesta i brzih cesta odobrila 107 miliona BAM utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu.

Više