Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA U BANKAMA BIH: Svaka nova banka koja dobije licencu za rad od entitetskih agencija za bankarstvo automatski postaje članica programa osiguranja depozita

30.07.2018.


Dom naroda Parlamenta BiH je usvojio Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH.

Predlagač ovog zakona, Vijeće ministara, kao razloge za njegovo donošenje navodi potrebu usklađivanja sa odgovarajućim direktivama EU iz oblasti zaštite depozita, obaveze koje je BiH preuzela iz Pisma namjere potpisanog sa Međunarodnim monetarnim fondom i tehničke korekcije.

Zakon predviđa obavezu članstva u programu osiguranja depozita što znači da svaka nova banka koja dobije licencu za rad od entitetskih agencija za bankarstvo automatski postaje članica programa osiguranja depozita, što do sada nije bio slučaj.

Takođe, novim zakonom skraćuje se rok u slučaju isplate osiguranja na dvadeset, umjesto dosadašnjih šezdeset radnih dana.

Treća važna izmjena propisuje restrukturiranje banaka što bi bio korak u spašavanju banke prije likvidacije, a to podrazumijeva da Agencija za osiguranje depozita na poziv regulacionog tijela (supervizora) učestvuje u tome sa svojim sredstvima pod određenim uslovima.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 29.07.2018.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772