Zastava Srbije

EVROPSKI PARLAMENT: Usvojena Rezolucija o Bosni i Hercegovini

Sa 483 glasa "za", 73 protiv i 133 suzdržanih, Evropski parlament usvojio je, u formi Rezolucije, izvještaj o BiH koji je pripremio i nedavno usvojio Komitet za vanjske poslove.

Više

USTAV BIH: Ustavotvorna skupština mladih predložila novi Ustav

Ustavotvorna skupština mladih je na pres konferenciji u Sarajevu predstavila svoj prijedlog novog Ustava Bosne i Hercegovine koji, između ostalog, predviđa izmjenu Izbornog zakona BiH, provedbu presuda Evropskog suda za ljudska prava, prepoznaje vitalnu ulogu mladih, nadopunjava katalog ljudskih prava, jača državnu vlast, te uvodi regionalna vijeća na nižim nivoima vlasti.

Više

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen Zakon o infrastrukturi prostornih podataka u FBiH, te Nacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH prihvatio je predloženu odluku o zaduženju po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede.

Više

ZAKON O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA: Zakon podrazumijeva promjenu kriterija za imenovanje policijskog komesara te izmjenu određenih kriterija uslova za penzionisanje

Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona je većinom glasova u Skupštini ZDK dobio podršku za izmjene protiv kojih su ranije bile i međunarodna institucija OHR te Amabasada SAD-a u Bosni i Hercegovini.

Više

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU: Zbog loše raspodjele federalnih prihoda Tuzlanski kanton "preživljava" uz pomoć kredita

Neravnomjerna raspodjela javnih prihoda s federalnog nivoa Tuzlanski kanton je dovela u nepovoljan finansijski položaj, zbog čega ta regija nema mogućnost razvoja. Nadležni moraju posezati za kreditnim sredstvima kako bi mogli izaći na kraj s obavezama.

Više