Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen Zakon o infrastrukturi prostornih podataka u FBiH, te Nacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju

30.06.2021.


Dom naroda Parlamenta Federacije BiH prihvatio je predloženu odluku o zaduženju po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede.

Prema obrazloženju federalne ministrice finansija Jelke Milićević, zaduženje za ove namjene iznosi 11,7 miliona eura, od čega 60 posto kreditnog novca treba da bude doznačeno Federaciji BiH a 40 posto Republici Srpskoj.

Rok Federaciji BiH za otplatu kredita je 18 godina, s trogodišnjim grace periodom, navela je Milićević.

Delegati Doma naroda su većinom glasova podržali i Nacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju.

Iz Vlade Federacije BiH, kao predlagača, obrazloženo je da taj akt treba da uredi poslove i djelatnost zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, uslove za izdavanje ovlaštenja, odnosno dozvola za obavljanje poslova, prestanak važenja i oduzimanje ovlaštenja, odnosno dozvola za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Suštinska razlika u odnosu na zakon koji je na snazi odnosi se na to da su ovim nacrtom razgraničeni poslovi zastupanja od poslova posredovanja u osiguranju.

Kao novina je uređeno da zastupnici u osiguranju mogu, u skladu sa propisima, obavljati i poslove zastupanja uime i za račun društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, kao i zastupati više društava za osiguranje istovremeno u istim vrstama osiguranja, a na osnovu pisane saglasnosti zastupanih društava.

Prošireni su kriteriji za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju da bi lica koja obavljaju te poslove, na stručniji i kvalitetniji način mogla odgovoriti zahtjevima klijenata. Preciznije je definirana i provizija društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, a period na koji se vrši registracija zastupnika i posrednika u osiguranju i reosiguranju produžen je s dvije na četiri godine.

U odnosu na zakon koji je na snazi, Nacrt je dopunjen i odredbama koje se odnose na zaštitu potrošača.

Delegati Doma naroda danas nisu podržali većinom glasova Nacrt novog zakona o Razvojnoj banci Federacije BiH.

Prije glasanja delegata, i taj tekst je obrazložila ministrica Milićević uime Federalne vlade, kao predlagača.

Nakon što je izjavila da se Razvojna banka pokazala kao nefunkcionalna institucija koja ne može pratiti politiku ravnomjernog regionalnog razvoja u FBiH, zbog čega treba donijeti novi zakon o toj instituciji, delegati Elmedin Konaković, Aner Žuljević i Zvonko Marić optužili su federalne strukture vlasti za navedeno stanje.

Po Konakovićevim riječima, ta finansijska institucija postala je "politička banka", zbog čega nije mogla ispunjavati osnovnu misiju, već je, naprotiv, bila i predmet više afera.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je bez rasprave Zakon o infrastrukturi prostornih podataka u FBiH.

Prostorni podaci u širem smislu predstavljaju podatke koje je moguće direktno ili indirektno povezati s lokacijom, navela je u obrazloženju Federalna vlada kao predlagač ovog zakona.

 "Prema mnogim istraživanjima, prostornu komponentu ima više od 80 posto svih informacija. U mnogim područjima ljudske djelatnosti prostorni podaci predstavljaju osnov na kojem se grade nove ili dodane vrijednosti. Problemi vezani uz raspoloživost, kvalitetu, organizaciju, dostupnost i dijeljenje prostornih podataka zajednički su u mnogim područjima ljudske djelatnosti, pa tako i u organima uprave i drugim javnim institucijama. Rješavanje tih problema zahtijeva preduzimanje mjera kojima se osigurava efikasan sistem dijeljenja, razmjenjivanja i korištenja prostornih podataka, omogućavajući dosljedno kombinovanje prostornih podataka i usluga nad prostornim podacima iz različitih izvora", navela je Vlada.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, područje Infrastrukture prostornih podataka dosad je bilo regulisano Uredbom o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 85/2014).

Uzimajući u obzir značaj infrastrukture prostornih podataka za privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine i proces pristupanja EU, javila se potreba da se ovo područje reguliše propisom zakonske snage.

Kroz ovaj zakon transponira se Direktiva 2007/2/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 14. marta 2007. godine, kojom se uspostavlja Infrastruktura prostornih podataka u EU (INSPIRE).

Navedena Direktiva ima za cilj uspostavljanje infrastrukture prostornih podataka i odnosi se na prostorne podatke koje posjeduju organi uprave i druge pravne osobe.

Infrastruktura prostornih podataka treba osigurati čuvanje podataka o prostoru, njihovu dostupnost i održavanje na odgovarajućem nivou, odnosno mogućnost dosljednog kombinovanja prostornih podataka iz raznih izvora širom EU i njihovu razmjenu, mogućnost razmjene prostornih podataka prikupljenih na različitim nivoima javne vlasti, lako pronalaženje raspoloživih podataka, procjenu njihove podobnosti za određenu svrhu i poznavanje važećih uslova za njihovo korištenje.

Ovim zakonom kreiraju se osnovna pravila koja se odnose na uspostаvljаnje infrаstrukture prostornih podataka, navela je također Vlada.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 28.06.2021.

Naslov: Redakcija