Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 27.05.2016.

VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA USTAVNOG SUDA RS: 30. maja 2016. godine Sjednica Vijeća - Razmatranje zahteva za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima . . . dalje

IMENOVANI NOSIOCI PRAVOSUDNIH FUNKCIJA U BIH . . . dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeni nacrti zakona o visokom obrazovanju, o željeznicama, o mirnom rješavanju radnih sporova, o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji, o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti . . . dalje

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o javnim tužilaštvima RS, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja, usvojen Izvještaj o realizaciji Akcionog plana RS za sprovođenje reformske agende . . . dalje

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI RS: predsjednik Vrhovnog suda RS može sklopiti sporazum sa predsjednikom Vrhovnog suda FBiH o saradnji i pružanju pomoći između Sudske policije RS i Sudske policije FBiH, kako bi se na taj način regulisali određeni poslovi i zadaci Sudske policije kada je u pitanju izvršavanje naredbi za sudove iz FBiH . . . dalje

ZA EU USVOJENA METODOLOGIJA ZAVODA ZA STATISTIKU BIH U SKLADU SA MEĐUNARODNIM PREPORUKAMA, UKLJUČUĆI PREPORUKE ZA UTVRĐIVANJE STATUSA REZIDENTA . . . dalje