Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI RS: predsjednik Vrhovnog suda RS može sklopiti sporazum sa predsjednikom Vrhovnog suda FBiH o saradnji i pružanju pomoći između Sudske policije RS i Sudske policije FBiH, kako bi se na taj način regulisali određeni poslovi i zadaci Sudske policije kada je u pitanju izvršavanje naredbi za sudove iz FBiH


Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su 26. maja 2016. godine, u okviru drugog dijela 12. redovne sjednice, održanoj u Banjoj Luci, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji Republike Srpske.

Navedenim zakonskim rješenjem uređuju se nadležnost, organizacija, djelokrug rada i ovlašćenja Sudske policije RS, dužnosti i prava, posebne dužnosti i prava iz radnog odnosa, disciplinska i materijalna odgovornost, činovi, ocjena rada i unapređenje službenika ove ustanove.

Razlozi za izmjene i dopune Zakona o sudskoj policiji Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011), ogledaju se u proširenju nadležnosti te formiranju nove organizacione jedinice Sudske policije RS, Okružnog centra sudske policije u Prijedoru, koja će biti vezana za osnivanje novih sudova, a prije svega Okružnog suda u Prijedoru.

Između ostalog, propisano je da predsjednik Vrhovnog suda RS može sklopiti sporazum sa predsjednikom Vrhovnog suda FBiH o saradnji i pružanju pomoći između Sudske policije RS i Sudske policije FBiH, kako bi se na taj način regulisali određeni poslovi i zadaci Sudske policije kada je u pitanju izvršavanje naredbi za sudove iz FBiH.

Takođe, propisano je da će za službenika Sudske policije RS moći konkurisati lica koja su završila Srednju školu unutrašnjih poslova ili osnovnu policijsku obuku na Policijskoj akademiji, koja imaju najmanje IV stepen stručne spreme i položen stručni ispit za zvanje policajca ali nemaju više od 30 godina.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 26.5.2016.