Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 27.04.2016.

NARODNA SKUPŠTINA RS: 27. aprila 2016. godine Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine - Zakazivanje 12. redovne sjednice . . . dalje

VLADA RS: Utvrđen nacrti zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, i o visokom obrazovanju . . . dalje

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojena Strategija upravljanja dugom BiH, imenovan direktor Regulatorne agencije za komunikacije . . . dalje

PRIJEDLOZI ZAKONA O USTAVNOM SUDU BIH I O IZMJENAMA KRIVIČNOG ZAKONA BIH: Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma PS BiH dala negativno mišljenje na prijedloge zakona . . . dalje

NACRT ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: Preciznije definasanje pojedinih odredaba u odnosu na važeći Zakon . . . dalje

NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Postupak akreditacije visokoškolskih ustanova postaje obavezan, sa ciljem međunarodne uporedivosti visokoškolskih kvalifikacija koje se stiču u sistemu visokog obrazovanja u RS . . . dalje

NACRT ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA U BIH: Akciza na naftu i naftne derivate povećava se za 0,15 KM, dok bi na pivo trebala biti naplaćivana posebna akciza od 0,15 KM koja predstavlja namjenski prihod entitetskih fondova zdravstvenog osiguranja . . . dalje

PORESKA UPRAVA RS: Prva rata poreza na nepokretnosti treba da bude uplaćena do 30. juna, a ona ne može biti manja od polovine iznosa sa poreskog računa, dok druga rata do kompletnog iznosa treba da bude uplaćena najkasnije do 30. septembra 2016. godine . . . dalje

PRODUŽENO VAŽENJE OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA U RS NA PERIOD OD MJESEC DANA . . . dalje

TAIEX EKSPERTSKA MISIJA O IMPLEMENTACIJI DIREKTIVA EU U OBLASTI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE . . . dalje

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772