Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojena Strategija upravljanja dugom BiH, imenovan direktor Regulatorne agencije za komunikacije


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je prvi put na državnom nivou Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom Bosne i Hercegovine, čime BiH ispunjava jednu od obaveza zacrtanu Akcionim planom Reformske agende za BiH.

Strategija, uz prezentaciju strukture duga, sadrži procjenu stanja zaduženosti, te definira srednjoročne ciljeve upravljanja dugom i smjernice za dostizanje postavljenih ciljeva. Ova strategija obuhvata srednjoročne strategije upravljanja dugom Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH, uključujući i vanjski dug institucija BiH.

Ministarstvo finansija i trezora BiH će prilikom budućeg vanjskog zaduživanja primjenjivati smjernice definirane Srednjoročnom strategijom upravljanja dugom BiH.

U skladu s Akcionim planom za provođenje Reformske agende na nivou Vijeća ministara, preporučeno je Fiskalnom vijeću da u što skorijem roku usvoji kalendar razmjene podataka potrebnih za pripremu Srednjoročne strategije upravljanja dugom BiH, nužnih za njenu kvalitetniju pripremu i ažuriranje, s ciljem kvalitetnijeg upravljanja dugom.

Vijeće ministara BiH je potvrdilo imenovanje Predraga Kovača za direktora Regulatorne agencije za komunikacije.

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH nedavno je donijelo odluku da imenovanje kandidata Predraga Kovača, sadašnjeg v.d. generalnog direktora Agencije, uputi Vijeću ministara BiH na potvrdu.

Članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine usvojili su Informaciju o stanju sigurnosti u BiH za 2015. godinu, a nadležni ministar Dragan Mektić rekao je da nema poboljšanja sveukupnog stanja, ali ni usložnjavanja situacije.

Mektić je rekao da je odlučeno da se Informaciju o stanju sigurnosti u BiH za 2015. godinu, uputi u Parlamentarnu skupštinu BiH da bi se poslanici i delegati o njoj upoznali.

Informacija sadržava i podatke o imovinskim deliktima, zaštiti lične i imovinske sigurnosti građana te stanju javnog reda i mira.

U poređenju s prethodnim godinama nema nekog poboljšanja ukupnog stanja sigurnosti, ali nema ni usložnjavanja sigurnosti u odnosu na raniji period. Trebamo postizati bolje rezultate i pružati više imovinske i lične sigurnosti našim građanima – stav je Mektića.

Vijeće ministara BiH, na zahtjev ministra finansija, povukao je s dnevnog reda sjednice Nacrt zakona o dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini za koje je zaključio da se još mora usaglašavati.

Takav zahtjev upućen je kako bi ga predlagač – Ministarstvo finansija i trezora doradio.


Izvor: Vebsajt BHRT, 26.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772