Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

UČEŠĆE KOMPANIJE PARAGRAF NA SAVJETOVANJU IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA KOJE SE ODRŽAVA NA JAHORINI U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA SUDIJA REPUBLIKE SRPSKE

U toku je XIII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava koje organizuje Udruženje sudija Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem sudija FBiH, Udruženjem sudija BiH, centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i FBiH, advokatskim komorama Srpske i FBiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta.

Više

SJEDNICA VLADE REPUBLIKE SRPSKE: Usvojena Informacija o korišćenju podataka iz Centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga u svrhu određivanja Jedinstvenog matičnog broja novorođenoj djeci, prijave činjenice smrti i promjene prezimena

​Vlada Republike Srpske usvojila je na (25.11.2018.) sjednici Informaciju o korišćenju podataka iz Centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga u svrhu određivanja Jedinstvenog matičnog broja novorođenoj djeci, prijave činjenice smrti i promjene prezimena.

Više

SJEDNICA VLADE REPUBLIKE SRPSKE: Usvojena Odluka o izmjeni Odluke o visini školarine za redovne studente koji sufinansiraju svoje školovanje na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2018/19. godinu

Vlada Republike Srpske donijela je, na 200. redovnoj sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o izmjeni Odluke o visini školarine za redovne studente koji sufinansiraju svoje školovanje na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2018/19. godinu.

Više