Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SJEDNICA VLADE REPUBLIKE SRPSKE: Usvojena Odluka o izmjeni Odluke o visini školarine za redovne studente koji sufinansiraju svoje školovanje na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2018/19. godinu

26.10.2018.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 200. redovnoj sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o izmjeni Odluke o visini školarine za redovne studente koji sufinansiraju svoje školovanje na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2018/19. godinu.

Ovom odlukom umanjuje se iznos školarine na studijskom programu - “International Master in Business and Administration", koji se izvodi na engleskom jeziku na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, sa prethodnih 10.000 KM na 6.000 KM.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o stanju na tržištu hartija od vrijednosti, radu i poslovanju Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za prvo polugodište 2018. godine.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa: Izvještajem o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine, Izvještajem o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine i Izvještajem o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Izvještajem o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2018. − 30.06.2018. godine i Izvještajem o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 01.01.2018. − 30.06.2018. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za prvih šest mjeseci 2018. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 25.10.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772