Zastava Srbije

ZAKON O REGISTRU ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA RS: U toku tehničke pripreme za pristupanje izradi softverskih rješenja sa Svjetskom bankom

Uspostavljanje registra zaposlenih u javnom sektoru i zdravstvenom sistemu Republike Srpska zavisi od Svjetske banke i drugih nivoa vlasti u BiH. Ovako bi se ugrubo mogla prenijeti poruka ministarke za upravu i lokalnu samoupravu RS Lejle Rešić na pitanje narodnog poslanika Jelene Trivić.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU: Supružnici i djeca poginulih boraca biće oslobođeni naknade za polaganje stručnih ispita

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju propisano je uvođenje Svetosavske nagrada za najboljeg nastavnika i učitelja.

Više

IZRAĐENA RADNA VERZIJA NOVOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U RS

Stručna radna grupa završila je radnu verziju novog zakona o sprječavanju sukoba interesa u Republici Srpskoj. Novi zakon, međutim, nije u programu rada za ovu godinu što je navedeno u izvještaju Komisije za utvrđivanje sukoba interesa o radu za 2018. godinu, a koji bi se pred zastupnicima Narodne skupštine RS mogao naći već sljedeće sedmice. U obrazloženju se navodi da na državnom i federalnom nivou nisu ustanovljene niti komisije niti zakoni čime bi došlo do nejednakog tretiranja zvaničnika.

Više

NEOPHODNO USVAJANJE ZAKONA O UZGOJU, OBRADI, PROMETU I KONZUMACIJI MARIHUANE U MEDICINSKE SVRHE

Zbog blokade vlasti na nivou Bosne i Hercegovine trpe i pacijenti koji još uvijek ne mogu legalno da koriste kanabis koji im pomaže u liječenju, jer je ova inicijativa zapela negdje u realizaciji.

Više