Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

IZRAĐENA RADNA VERZIJA NOVOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U RS

26.09.2019.


Stručna radna grupa završila je radnu verziju novog zakona o sprječavanju sukoba interesa u Republici Srpskoj. Novi zakon, međutim, nije u programu rada za ovu godinu što je navedeno u izvještaju Komisije za utvrđivanje sukoba interesa o radu za 2018. godinu, a koji bi se pred zastupnicima Narodne skupštine RS mogao naći već sljedeće sedmice. U obrazloženju se navodi da na državnom i federalnom nivou nisu ustanovljene niti komisije niti zakoni čime bi došlo do nejednakog tretiranja zvaničnika.

Novi zakon o sprečavanju sukoba interesa RS trebao bi jasnije identifikovati pojam sukoba interesa. Jedna od najznačajnijih novina mogla bi biti da ista osoba ne može po dva osnova dobijati platu ili naknadu iz budžeta. Detaljnije bi trebao biti propisan i dio koji se odnosi na nespojivost funkcija.

Stari zakon ima puno manjkavosti u smislu nepreciznosti. Neprecizne su odredbe člana 9. Koje su jako bitne i kojih ima dosta jer ničim ne propisuju sankciju. Naravno da mi kroz dokazni materijal i utvrdimo sukob interesa ali to rijetko bude prepoznato i od drugostepene komisije, navodi predsjednica Komisije za utvrđivanje sukoba interesa Obrenka Slijepčević

Nadležna Komisija u prošloj godini utvrdila je svega 4 slučaja sukoba interesa u više od 200 razmatranih predmeta. Iako je cilj zakona sprečavanje i sankcionisanje situacija u kojima zvaničnici kroz obavljanje svoje funkcije mogu ostvariti korist sebi ili osobama sa kojima su povezani rodbinskim ili drugim vezama, u praksi se veoma često dešava suprotno.

Problem je što, i kada postoje, zakoni koji se odnose upravo na one koji ih donose se uglavnom nedosljedno provode.

Ono što je zapravo problem je njihovo nesprovođenje, tako da vrlo često uzmemo dobre zakone i primjere iz zapadnih demokratksih društava. Imamo te zakone ali nikakvog efekta jer se zakoni ne provode u djela, navodi Tanja Topić, politički analitičar.

Šest godina na nivou Federacije se uopšte ne primjenjuje Zakon i imate praktično nekoliko hiljada nosilaca funkcija i na nivou Federacije i kantona i opština na koje bi se trebao primjenjivati Zakon koji se već 6 godina ne primjenjuje. Imate situaciju sad već godinama da nosioci funkcija mogu obavljati više funkcija, mogu donositi odluke u sukobu interesa koje direktno idu njima u korist ili nekog bliskog, navodi Ivana Korajlić, Transparency International BiH.

Zakon je potrebno mijenjati, slažu se upućeni, ali je potrebno insistirati na njihovoj primjeni i većim kaznama. Prema aktuelnom zakonu, one su od 500 do 1.500 KM.


IZVOR: Vebsajt BHRT, Olga Urukalo Desnica, 22.09.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija