Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđeni prijedlozi zakona o sprečavanju Sukoba interesa u organima vlasti u FBiH i o zaštiti prijavilaca korupcije u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u FBiH. Ovaj zakon uređuje sprečavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u vršenju javnih funkcija u FBiH, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, obavezu podnošenja i sadržaja izvještaja o finansijskom stanju, imovini i interesima nosioca javne funkcije, osnivanje Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i postupak koji ona provodi, nadzor nad provođenjem Zakona, kao i druga pitanja od značaja za sprečavanje sukoba interesa nosilaca javnih funkcija.

Više

VLADA RS: Donijeta Odluka o dopuni Odluke o odobrenju isplate jednokratne novčane pomoći boračkim kategorijama i penzionerima RS

Vlada Republike Srpske donijela, na 184. sjednici u Banjaluci, Odluku o dopuni Odluke o odobrenju isplate jednokratne novčane pomoći boračkim kategorijama i penzionerima Republike Srpske.

Više

VLADA HNK: Donijeta Odluka o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu Službi za zapošljavanje HNK u svrhu isplate jednokratne pomoći za nezaposlene

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu Službi za zapošljavanje HNK u svrhu isplate jednokratne pomoći za nezaposlene u iznosu od 2.722.500 KM.

Više

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA OPĆINAMA I GRADOVIMA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BIH ZA 2022. GODINU: Neutemeljeni navodi o kriterijima za dodjelu sredstava općinama

Vlada Federacije BiH je na 266. sjednici održanoj 8. augusta donijela Odluku o raspodjeli sredstava općinama i gradovima utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 39 miliona KM.

Više

ROK ZA PRIJAVE NA JAVNI POZIV ZA DODJELU PODSTICAJA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA PRODUŽEN DO 31. AVGUSTA 2022. GODINE

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske obavještava privredne subjekte da je produžen rok za dostavljanje prijava po Javnom pozivu za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća u 2022. godini, do srijede, 31. avgusta 2022. godine.

Više