Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI: Svi poreski obveznici koji se bave prometom nafte, naftnih derivata i gasa, moraju izvršiti popis zaliha na dan 01.02.2018. godine, prije početka prometovanja

U Upravi za indirektno oporezivanje je održan zajednički sastanak predstavnika UIO i entitetskih inspektorata na kojem se raspravljalo o početku primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 91/2017).

Više

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI: Ukoliko zakonski naslednici umrlog lica ne preuzmu oružje od nadležnog organa u roku od tri godine od dana predaje, oružje postaje vlasništvo Republike Srpske

Oružje koje ste nasledili ne znači samo po sebi da je automatski vaše, ukoliko u roku od 6 meseci od dana pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju ne regulišete njegov status.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA U SUDSKIM I TUŽILAČKIM INSTITUCIJAMA U BIH: Poslanici protiv naknada za sudije i tužioce

I pored činjenice da sudije i tužioci na nivou BiH zbog neisplaćenih naknada za topli obrok, prevoz i odvojen život već godinama dobijaju sporove protiv BiH, Predstavnički dom parlamenta BiH na narednom zasjedanju najvjerovatnije neće usvojiti izmjene zakona koji im omogućava ta prava tako da je i dalje za očekivati da budžet BiH uz te naknade plaća i troškove postupka.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNIKACIJAMA BIH: Predviđeno je uvođenje jedinstvenog broja za hitne situacije – 112

Predloženi Zakon o komunikacijama BiH neophodno je vratiti na doradu i usaglašavanje, a uvođenje jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije - 112 zakonski urediti u skladu sa ustavom, uvažavajući nadležnosti entiteta i važećih zakona, rečeno je u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772