Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNIKACIJAMA BIH: Predviđeno je uvođenje jedinstvenog broja za hitne situacije – 112

25.01.2018.


Predloženi Zakon o komunikacijama BiH neophodno je vratiti na doradu i usaglašavanje, a uvođenje jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije - 112 zakonski urediti u skladu sa ustavom, uvažavajući nadležnosti entiteta i važećih zakona, rečeno je u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske.

U ovom ministarstvu naglašavaju da je uvođenje pomenutog broja entitetska nadležnost, jer se operatori javnih telekomunikacionih usluga, kao i operativni centri i sva infrastruktura za hitne situacije nalaze na teritoriji entiteta, što je u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012 i 46/2017).

Resorno ministarstvo podsjeća da su u julu prošle godine Ministarstvu komunikacija i transporta BiH uputili mišljenje na Nacrt zakona o dopunama Zakona o komunikacijama BiH, koje je sačinjeno u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srpske i Republičkom upravom za civilnu zaštitu koji u okviru svojih nadležnosti tretiraju broj za hitne situacije.

S obzirom da je ovo mišljenje uvaženo samo u pojedinim stavkama koje se više odnose na tehničku prirodu i definicije koje nisu bile u skladu sa važećim zakonom, te da nisu uvažene pojedine primjedbe, Ministarstvo saobraćaja i veza je krajem oktobra prošle godine zatražilo od Savjeta ministara da povuče iz procedure Nacrt zakona o dopunama Zakona o komunikacijama.

U obrazloženju tog zahtjeva navedeno je da određeni stavovi ovog zakonskog rješenja nisu prihvatljivi, jer isključuju učešće entiteta i Brčko distrikta u donošenju podzakonskih akata koji uređuju njihove poslove i radne zadatke za koje su nadležni.

"Prijedlog je u suprotnosti sa članom 14 Okvirnog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 50/2008), kojim se definiše obaveza saradnje i koordinacije Ministarstva bezbjednosti BiH sa nadležnim entitetskim organima u oblasti zaštite i spasavanja i predstavlja prenos nadležnosti i u suprotnosti je sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama", naveli su iz Ministarstva saobraćaja i veza u obrazloženju.

Iz ovog ministarstva podsjećaju i da je na sjednici Savjeta ministara 31. oktobra prošle godine utvrđen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama BiH, uz prihvaćene sugestije ministra bezbjednosti koje se odnose na pojedine članove i tačke ovog akta, ali da je u tekstu Prijedloga zakona o dopunama Zakona o komunikacijama BiH, koji se našao u parlamentarnoj proceduri, izmjena stava 7 izvršena nespretno, jer se u istom uvodi i termin "tijelo za spasavanje entiteta", bez definisanja šta ono predstavlja.

"Iz tih razloga se ne slažemo sa konstatacijom predstavnika Savjeta ministara da su primjedbe iz Srpske prihvaćene", pojasnili su u resornom ministarstvu.

Iz Ministarstva saobraćaja i veza naglašavaju i da je zaključcima predmetne sjednice Savjeta ministara formulisana i tačka 8 u kojoj se ponovo navode "tijela za spašavanje entiteta".

"Neophodno je definisati i dopuniti član 2 novim stavom 8 tako da glasi: 'Pravilnik iz stava 7 ovog člana donosi Ministarstvo uz obaveznu saglasnost entitetskih vlada koje koordiniraju stručno mišljenje nadležnih organa entiteta i Brčko Distrikta BiH", navode u resornom ministarstvu.

Prijedlogom zakona predviđeno je uvođenje jedinstvenog broja za hitne situacije – 112 i da se formira jedinstveni centar za prijem i obradu poziva na jedinstveni evropski broj za hitne situacije 112.

Poslanik u parlamentu BiH Dušanka Majkić rekla je da brojevi za hitne situacije, u Republici Srpskoj 121, a u Federaciji BiH 112, postoje u okviru ustava i zakona, te da Ustav Srpske i važeći Zakon o spasavanju u vanrednim situacijama određuje da je ta oblast u isključivoj nadležnosti entiteta.

Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Dragan Mektić tvrdi da se uvođenjem jedinstvenog broja za hitne situacije 112 u BiH ne prenosi nadležnost sa entiteta na nivo BiH.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 23.01.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772