Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI: Za ometanje upravnog inspektora propisane kazne do 10.000 KM

Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji, koji je razmotrila Narodna skupština Republike Srpske, predviđa kazne od 2.000 KM do 10.000 KM za onemogućavanje upravnog inspektora pri vršenju inspekcijskog nadzora.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI ZA IZGRADNJU AERODROMA U TREBINJU: Neophodno donošenje zakona po hitnom postupku, jer koristi koje će se dobiti izgradnjom aerodroma biće na dobrobit i u opštem interesu cjelokupne privrede Republike Srpske

Vlada Republike Srpske utvrdila je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Aerodroma u Trebinju, koji predstavlja infrastrukturni objekat od interesa ne samo za građane Trebinja, već i za cijelu Republiku Srpsku.

Više

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA RS: Konsultacije će trajati do 18. oktobra 2020. godine

Ministarstvo saobraćaja i veza RS uputilo je u proceduru javnih konsultacija Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske.

Više

UREDBA O PROCJENI UTJECAJA PROPISA: Ured za zakonodavstvo i usuglašenost s propisima EU dobija ključnu ulogu u davanju mišljenja na provedenu procjenu utjecaja propisa

Federalna vlada je donijela Uredbu o procjeni utjecaja propisa, koja uređuje način i postupak provođenja procjene utjecaja propisa (isključivo prednacrta i nacrta zakona) po kojima postupaju federalni organi uprave i federalne upravne organizacije, kao obrađivači, u postupku izrade prednacrta, odnosno nacrta zakona koje predlaže Vlada, kao i mjerodavnost Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usuglašenost s propisima Europske unije, te i nadzor nad njezinom provedbom.

Više