Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI: Za ometanje upravnog inspektora propisane kazne do 10.000 KM

24.09.2020.


Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji, koji je razmotrila Narodna skupština Republike Srpske, predviđa kazne od 2.000 KM do 10.000 KM za onemogućavanje upravnog inspektora pri vršenju inspekcijskog nadzora.

Novčanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM biće kažnjeno javno preduzeće, javna ustanova ili druga organizacija koja vrši javna ovlašćenja ako upravnom inspektoru onemogući vršenje inspekcijskog nadzora ili ne stavi na uvid traženu dokumentaciju i podatke od značaja za vršenje nadzora, navodi se u obrazloženju ovog Prijedloga zakona.

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić rekla je, obrazlažući pred narodnim poslanicima ovaj akt, da Prijedlog zakona donosi nova rješenja kojim će biti obezbijeđena cjelovitost i efikasnost u obavljanja poslova uprave.

Ovim aktom se predlažu nova rješenja, kojim bi bila obezbijeđena cjelovitost u obavljanju poslova uprave, nadzor nad radom republičkih organa uprave i nosilaca javnih ovlašćenja, zaštita i garantovanje položaja tih organa u vršenju poslova uprave i obezbjeđenja zakonitosti, blagovremenosti i efikasnosti obavljanja poslova uprave – rekla je Jujićeva.

Ona je dodala da se predmetnim izmjenama vrši i usklađivanje sa zakonima nad kojim upravna inspekcija vrši upravni nadzor, kao i sa određenim odredbama Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 113/2005, 1/2008 i 74/2010 - dr. zakon).

Prijedlogom zakona o upravnoj inspekciji uređuju se organizacija, nadležnost i način rada upravne inspekcije u Republici Srpskoj, ali i ovlaštenja, uslovi za obavljanje poslova, prava, obaveze i odgovornost upravnog inspektora, način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora, te druga pitanja od značaja za obavljanje inspekcijskog nadzora uprave inspekcije – rekla je Jujićeva.

Ona je navela da su razlozi za donošenje ovog akta sadržani u potrebi da se preciziraju i otklone nejasnoće pojedinih zakonskih rješenja, uočene tokom primjene važećeg zakona.


IZVOR: Vebsajt Srpskainfo, 22.09.2020

Naslov: Redakcija