Zastava Srbije
Vesti slike

PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE FBIH: Omogućiti građanima da se na jednostavniji način uključe u dekarbonizaciju energetskog sektora

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, utvrdila Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Više
Vesti slike

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE: Rok za sugestije 15 dana

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS obavještava javnost i zainteresovanu javnost da je izrađena radna verzija Nacrta zakona o zaštiti prirode.

Više
Vesti slike

UREDBA O OSNIVANJU VIJEĆA ZA DJECU FEDERACIJE BIH: Vijeće će biti stalno stručno, interresorno, savjetodavno i koordinirajuće tijelo Vlade

Povodom usvajanja Uredbe o osnivanju Vijeća za djecu Federacije BiH, na sjednici Vlade FBiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike koje je pripremalo ovu uredbu, u svom saopćenju podsjeća da će Vijeće biti stalno stručno, interresorno, savjetodavno i koordinirajuće tijelo Vlade.

Više
Vesti slike

POTPISANA TRI SPORAZUMA O GRANTU EVROPSKE UNIJE

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Zoran Tegeltija i direktorica Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH Manuela Naessl potpisali su u Sarajevu tri sporazuma o grantu Evropske unije, ukupne vrijednosti 43,8 miliona eura.

Više