Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USTAVNI SUD BIH: Veliko vijeće odbacilo jedan broj apelacija koje su podnesene neblagovremeno, nakon proteka roka za podnošenje apelacije, ili preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je Sud utvrdio da apelanti nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove u prethodnom postupku

Ustavni sud Bosne i Hercegovine 22. maja 2017. godine je na redovnoj sjednici Velikog vijeća odbacio jedan broj apelacija koje su podnesene neblagovremeno, nakon proteka roka za podnošenje apelacije, ili preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je Sud utvrdio da apelanti nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove u prethodnom postupku.

Više

ZAKON O OSIGURANJU DEPOZITA U BANKAMA BIH: Izmjenama zakona za sada nema prenosa nadležnosti sa nivoa Srpske na nivo BiH

Direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavica Injac rekla je da u vezi sa najavljenim izmjenama Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 20/2002, 18/2005, 100/2008, 75/2009 i 58/2013 - dalje: Zakon) za sada nema prenosa nadležnosti sa nivoa Srpske na nivo BiH.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772