Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USTAVNI SUD BIH: Veliko vijeće odbacilo jedan broj apelacija koje su podnesene neblagovremeno, nakon proteka roka za podnošenje apelacije, ili preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je Sud utvrdio da apelanti nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove u prethodnom postupku

23.05.2017.


Ustavni sud Bosne i Hercegovine 22. maja 2017. godine je na redovnoj sjednici Velikog vijeća odbacio jedan broj apelacija koje su podnesene neblagovremeno, nakon proteka roka za podnošenje apelacije, ili preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je Sud utvrdio da apelanti nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove u prethodnom postupku.

Odlučujući o apelacijama u vezi s donošenjem odluka u razumnom roku, o dopustivosti i meritumu, Sud je odbio kao neosnovane apelacije u slučajevima u kojim je zaključio da povrede nije bilo, odnosno donio jedan broj odluka kojima je ustanovljena povreda prava apelanata na pravično suđenje, saopšteno je iz Ustavnog suda BiH.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je djelomično usvojio apelaciju Amira Zukića podnesenu protiv rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu od 30. marta 2017. godine, rješenja Općinskog suda u Sarajevu od 15. marta 2017. godine, rješenja Općinskog suda u Sarajevu od 24. februara 2017. godine i rješenja Općinskog suda u Sarajevu od 20. februara 2017. godine.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odbio apelaciju kao neosnovanu u dijelu koji se odnosi na prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 - Amandman I) i člana 5. stav 1. tačka c) i st. 3. i 4. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pravo na pravično suđenje u vezi sa imunitetom iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pravo iz člana 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i pravo iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, člana 14. Evropske konvencije i člana 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odbacio kao neosnovanu apelaciju Amira Zukića u odnosu na ostale standarde člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. st. 1. i 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i član 7. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer je preuranjena.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je usvojio apelaciju Amira Zukića u dijelu koji se odnosi na pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Sud je donio jedan broj odluka kojima su odbačene kao nedopustive apelacije koje su, prima facie, očito bile neosnovane, jer zahtjevi apelanata nisu bili opravdani, odnosno činjenice koje su apelanti predočili Sudu u tim slučajevima ni na koji način nisu mogle opravdati tvrdnju apelanata da postoji kršenje njihovih prava zaštićenih Ustavom, ili da apelanti kao stranke u postupku snose posljedice kršenja prava zaštićenih Ustavom.

U svim slučajevima u kojima je utvrdio postojanje povreda prava apelanata na pravično suđenje Sud je naložio nadležnim sudovima ili upravnim organima da hitno okončaju postupke, te da, saglasno članu 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja odluke obavijeste Sud o mjerama koje su preduzete s ciljem njihovog izvršenja.

Sve odluke usvojene na sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (www.ustavnisud.ba).


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 22.05.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772