Zastava Srbije

VLADA FBIH: Osigurana sredstva za nabavku vakcine protiv COVID-19

Vlada Federacije BiH je na dvije hitne, telefonski održane sjednice, zakazane na zahtjev federalnih ministara zdravstva i finansija, donijela Odluku o preraspodjeli sredstava od 11.700.000 KM s budžetske pozicije Federalnog ministarstva finansija na Federalno ministarstvo zdravstva, a s ciljem omogućavanja plaćanja preostalog dijela finansijskih sredstava za nabavku vakcina protiv COVID-19 kroz COVAX mehanizam.

Više

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO: Donijeta odluka o izmjenama i dopunama Zakona o djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS

Skupština Kantona Sarajevo na 13. hitnoj online sjednici donijela je odluku o izmjenama i dopunama Zakona o djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS.

Više