Zastava Srbije

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO: Donijeta odluka o izmjenama i dopunama Zakona o djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS

22.12.2020.


Skupština Kantona Sarajevo na 13. hitnoj online sjednici donijela je odluku o izmjenama i dopunama Zakona o djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS.

Odluka je donesena sa 24 glasa za, protiv odluke o izmjenama Zakona bila su četiri zastupnika dok je 1 zastupnik bio suzdržan.

Ovom odlukom Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih dijeli se na dva resora odnosno na Ministarstvo za odgoj i obrazovanje koje će po novom zakonu obuhvatiti predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade.

Također, ova odluka o izmjenama postojećeg Zakona tiče se i spajanja Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture u formu jednog zajedničkog ministarstva koje će preuzeti obaveze navedena dva ministarstva.

Nakon usvajanja ovih izmjena, i spajanjem tj. razdvajanjem ministarstava, sljedeći korak trebao bi biti imenovanje nove Vlade Kantona Sarajevo u čijem će sastavu biti i ministri vezani za nova ministarstva.


IZVOR: Vebsajt Klix, 17.12.2020.

Naslov: Redakcija