Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SAVJET MINISTARA BIH: 23. maja 2017. godine sjednica Savjeta - Razmatranje informacije o izradi prvog kvartalnog izvještaja o sprovođenju mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije o BiH za 2016. godinu

Savjet ministara BiH trebalo bi u utorak, 23. maja 2017. godine, da razmatra informaciju o izradi prvog kvartalnog izvještaja o sprovođenju mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije o BiH za 2016. godinu, te ovaj izvještaj.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA: Izmjene se odnose na polaganje notarskog ispita, te određivanje potrebnog broja notarskih pomoćnika i njihovo imenovanje

Vlada Republike Srpske utvrdila je na 125. redovnoj sjednici, koja je održana u Banjoj Luci, 18. maja 2017. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima.

Više

ODLUKA O IZMJENI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI: Odluka je na snazi od 13. maja 2017. godine. Hoteli nisu obavezni plaćati taksu za prijavu boravišta stranaca

U subotu, 13. maja 2017. godine stupila je na snagu Odluka o izmjeni tarife administrativnih taksi ("Sl. glasnik BiH", br. 32/2017) kojom se mijenjaju takse za izdavanje obrazaca i radnje u postupcima sa strancima.

Više

AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA BIH: Tokom 2016. godine primljeno 113 žalbi građana. Na listi javnih institucija na koje su se žalili građani mahom su ministarstva u FBiH i niz federalnih javnih ustanova, dok je manji broj žalbi bio na rad organa javne uprave u Srpskoj

Zaštita ličnih podataka u BiH daleko je od nivoa koji garantuje da najvažniji podaci svakog čovjeka ne mogu lako biti zloupotrijebljeni, a tome svjedoči i veliki broj upućenih žalbi zbog otkrivanja podataka.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772