Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODLUKA O IZMJENI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI: Odluka je na snazi od 13. maja 2017. godine. Hoteli nisu obavezni plaćati taksu za prijavu boravišta stranaca

22.05.2017.


U subotu, 13. maja 2017. godine stupila je na snagu Odluka o izmjeni tarife administrativnih taksi ("Sl. glasnik BiH", br. 32/2017) kojom se mijenjaju takse za izdavanje obrazaca i radnje u postupcima sa strancima.

Ranije odluke o taksama koje su bile u primjeni donesene su u decembru 2007. godine i u aprilu 2008. godine, prije stupanja na snagu novog Zakona o strancima ("Sl. glasnik BiH", br. 88/2015), kojima su uvedeni dodatni postupci po zahtjevima stranih državljana, a čijom analizom je utvrđeno da su dosadašnje takse bile nesrazmjerno niske i nedovoljne u odnosu na sve radnje koje postupajući organ mora preduzeti.

Također, izvršena je i uporedna analiza podataka o visini takse za iste radnje i aktivnosti službi i tijela u zemljama okruženja i to u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, te su nove takse usklađene sa zemljama u okruženju.

Odlukom o izmjeni tarifa administrativnih taksi TAR broj 106 u postupcima sa strancima između ostalog je propisano da se za prijavu boravišta u Službi za poslove sa strancima i policiji plaća 10 KM administrativne takse.

- Napominjemo da ovom odredbom nisu obuhvaćena registrovana fizička i pravna lica koja pružaju usluge smještaja koji u skladu sa Zakonom imaju ovjerenu knjigu stranih gostiju, te stranci koji borave u hotelima, motelima, hostelima, prenoćištima, internatima i drugim registrovanim pružaocima usluga smještaja ne podliježu plaćanju ove takse. Navedena taksa za prijavu boravišta se odnosi na stranca koji ne koristi usluge smještaja pravnih i fizičkih lica odnosno na fizičko lice kod kojeg je stranac u posjeti, a koji su dužni nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policije prijaviti boravak stranca u BiH u roku od 48 sati od ulaska stranca u BiH, ako će stranac u BiH boraviti duže od tri dana (prijava na 'bijeli karton') - istakli su iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Dodaju da se administrativne takse se uplaćuju u korist Jedinstvenog računa trezora BiH (JRT) i služe kao prihod institucija BiH.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 19.05.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772