Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE: Rok za podnošenje zahtjeva za otpis zateznih kamata na javne prihode 31. decembar 2016. godine

Porezna uprava Federacije BiH obavijestila je porezne obveznike da je za podnošenje zahtjeva za otpis kamata preostalo još 9 dana, odnosno da do 31. decembra 2016. godine mogu podnijeti zahtjev za otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Više

SARADNJA U BORBI PROTIV KORUPCIJE TIMOVA VLADE FBIH I EU

Antikorupcioni tim Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predvođen predsjednikom Suvadom Osmanagićem, sastao se u okviru redovnih aktivnosti s predstavnicima tima Evropske unije koji provodi projekt razvoja kapaciteta u sprječavanju korupcije i stvaranja strateških dokumenata u ovoj oblasti u BiH.

Više