Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost i nezakonitost odredbe člana 12. stav 3. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave

U Banjoj Luci je, 17. jula 2019. godine, održana Dvije stotine i četrdeset i peta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Više

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: Usvojen rebalans budžeta za 2019. godinu i Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članovima njihovih porodica

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH /FBiH/ usvojili su rebalans ovogodišnjeg entitetskog budžeta od 2.701.845.731 KM, koji je veći za 48 miliona KM u odnosu na planirani budžetski iznos.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojena Odluka o prihvatanju zaduženja za Koridor "Pet ce" i Odluka o iznosu garancija u 2019.

Narodna skupština Republike Srpske je na 4. posebnoj sjednici usvojila Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje projekta Koridor "Pet ce" – obilaznica Doboj i Odluku o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2019. godini.

Više

REFORMA JAVNE UPRAVE U RS: Sadašnji koncept pogrešan

Ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS) Lejla Rešić odbacila je optužbe državnog koordinatora za reformu javne uprave u BiH Dragana Ćuzulana, da Vlada RS-a i dalje svjesno opstruiše proces reforme javne uprave.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772