Zastava Srbije

Vijesti na današnji dan

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojen veći broj nacrta zakona

Također su prihvaćeni i Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o izvještajima revizije finansijskih izvještaja javnih preduzeća, agencija, zavoda i fondova iz nadležnosti Parlamenta Federacije BiH za 2017., 2018. i 2019. godinu kao i Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskim izvještajima revidiranih subjekata i korisnika Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA U FEDERACIJI BIH: Prijedlog zakona omogućava provođenje politika razvoja i funkcionisanja slobodnih zona u Federaciji BiH i usklađivanje regulative u ovoj oblasti s politikama promocije stranih investicija i izvoza, kao i otvaranja novih radnih mjesta

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o slobodnim zonama u Federaciji BiH. Ovaj federalni propis, u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 99/2009), utvrđuje uslove za davanje saglasnosti o opravdanosti određivanja dijela carinskog područja BiH na teritoriji FBiH kao slobodne zone, djelatnosti koje se mogu obavljati u slobodnoj zoni i uslove obavljanje, te prestanak rada slobodne zone. Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona BiH.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU I OSTVARIVANJU POTRAŽIVANJA GRAĐANA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE: Rok do kojeg građani mogu stan otkupiti za certifikate produljen do 30. lipnja 2023. godine

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije.

Više