Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RIBARSTVU: Izmijenjene su odredbe kojima se uređuje inspekcijski nadzor, te su ublažene novčane kazne propisane za radnje koje se u ovom zakonu kvalifikuju kao prekršaji

18.10.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ribarstvu.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona obuhvaćeno je:

- Naziv strateškog dokumenta “Ribarska osnova Republike Srpske” se mijenja u naziv “Program razvoja ribarstva i akvakulture” s ciljem da se utvrde pravci razvoja i unapređenja i akvakulture, kao važanog segmenta poljoprivrede.

- Pruža se mogućnost fizičkim licima da obavljaju djelatnost akvakulture. Po osnovnom zakonu pravo obavljanja ove djelatnosti imali su privredna društva i preduzetnici.

- Definišu se objekti za uzgoj ribe, gdje se pored uobičajenih objekata navode i zatvoreni objekti za akvakulturu, što podrazumijeva ili uključuje recirkulaciju vode tokom uzgoja, a što se direktno odražava na troškove tokom uzgoja.

- Definišu se obaveze i prava subjekata koji se bave uzgojem genetskog materijala (oplođena ikra, riblja mlađ i riba) za poribljavanje, s ciljem očuvanja optimalne strukture i veličine populacija autohtonih vrsta riba u ribolovnim vodama i biološke raznovrsnosti.

- Pored do sada propisanih mjera zaštite ribolovnih voda, posebno je istaknuta zaštita izvorišta rijeka, riječica i potoka kao dijelova ribolovnih voda s ciljem sprečavanja njihovog zagađenja.

- Izmijenjene su odredbe kojima se uređuje inspekcijski nadzor, te su ublažene novčane kazne propisane za radnje koje se u ovom zakonu kvalifikuju kao prekršaji.


IZVOR: Vebsajt Vlada RS, 14.10.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija