Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O LIČNOM IMENU: Ovaj zakon odnosi se na lica koja posjeduju državljanstvo Republike Srpske i BiH i upisana su u matične knjige rođenih u RS

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o ličnom imenu. Ovim zakonom uređuje se pojam, način određivanja, korišćenja i promjene ličnog imena državljana Republike Srpske i BiH.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA O DOPUNAMA ZAKONA O ŠTRAJKU: Izmjene neophodne radi usklađivanja sa Zakonom o radu

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama o dopunama Zakona o štrajku. Donošenje novog Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018), koji je opšti propis u ovoj oblasti, osnovni je razlog za donošenje ovog zakona.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772