Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA: Izvođači radova u šumarstvu, pored privrednih društava, mogu biti i samostalni preduzetnici, čime se omogućava da fizička lica koja ispunjavaju propisane uslove u postupku licenciranja mogu vršiti određene poslove u šumarstvu

16.07.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama.

Izmjenama i dopunama se pristupilo kako bi se otklonili nedostaci koji su uočeni prilikom primjene Zakona o šumama("Sl. glasnik RS", br. 75/2008 i 60/2013), kako bi se omogućila potpuna primjena Zakona i efikasnije funkcionisanje u ovoj oblasti.

Izmjene i dopune Zakona imaju za cilj preciznije definisanje imovine javnog preduzeća, definisanje načina čuvanja šumskih drvnih sortimenata oduzetih u inspekcijskom nadzoru i proširenje mogućih poslovnih i organizacionih oblika izvođača radova u šumarstvu.

Tokom primjene važećeg Zakona o šumama uočeni su problemi u vezi sa promjenom namjene šumskog zemljišta, koji su kroz predložene izmjene precizirani.

Takođe, Savez opština i gradova u dosadašnjem periodu insistirao je na izmjenama zakona koji su se odnosili na način utroška sredstava koje JPŠ "Šume Republike Srpske" uplaćuju jedinicama lokalne samouprave na ime korišćenja šumskih resursa, što je izmjenama i dopunama prihvaćeno.

Nacrt zakona podrazumijeva izmjenu na način da izvođači radova u šumarstvu, pored privrednih društava, mogu biti i samostalni preduzetnici, čime se omogućava da fizička lica koja ispunjavaju propisane uslove u postupku licenciranja mogu vršiti određene poslove u šumarstvu.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 11.07.2019.

Naslov: Redakcija