Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O VANJSKIM POSLOVIMA BiH: Omogućava se uspostavljanje jasne distinkcije između vanjske politike i vanjskih poslova, koji se vrše putem diplomatije

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Prijedlog zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine, uz određene korekcije na sjednici koje će biti ugrađene u zakonski prijedlog prije upućivanja Parlamentarnoj skupštini BiH u redovnu proceduru usvajanja.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA О SKLAPANJU I IZVRŠAVANJU MEĐUNARODNIH UGOVORA: Ubrzati sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Prijedlog zakona о sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, uz nomotehničke korekcije Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH.

Više

NACRT ZAKONA O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA VINA U BIH: Nacrt zakona upućen Savjetu ministara

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa uputilo je Savjetu ministara na usvajanje Nacrt zakon o organizaciji tržišta vina u BiH radi regulisanja oblasti vinarstva i vinogradarstva s obzirom na značaj koji ovaj sektor ima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Više

UREDBA O OSNIVANJU VIJEĆA ZA DJECU FBIH: Obaveza formiranja ovog tijela proističe iz Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i njena dva fakultativna protokola

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Uredbu o osnivanju Vijeća za djecu Federacije BiH. Kako je obrazloženo, obaveza formiranja ovog tijela proističe iz Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i njena dva fakultativna protokola.

Više