Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Budžet Republike Srpske za 2018. godinu i veći broj zakona, te Nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

Narodna skupština Republike Srpske je, 13. decembra 2017. godine, na 25. posebnoj sjednici usvojila Budžet Republike Srpske za 2018. godinu i Zakon o izvršenju Budžeta uz amandmane koji su postali sastavni dio navedenih akata.

Više

ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE: Cilj Zakona je obezbjeđenje efikasnog mehanizma ostvarivanja i zaštite imovinskih prava te interesa Srpske, jedinica lokalne samouprave kao i ostalih subjekata koje Pravobranilaštvo, po zakonu, zastupa

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su na 25. posebnoj sjednici, koja je održana u Banjoj Luci, Zakon o Pravobranilaštvu Republike Srpske, čiji je cilj uspostavljanje organizovanog, funkcionalnog, profesionalnog, odgovornog i samostalnog Pravobranilaštva.

Više

ZAKON O REGISTRU ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA RS: Predviđeno uspostavljanje registra zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava i taksativno navođenje korisnika tih sredstava, a propisuje se sadržaj i način vođenja registra, kao i zaštita i dostupnost podataka

Zakonom o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike, koji je Narodna skupština RS usvojila 13. decembra 2017. godine, stvoreni su uslovi za preciznije i efektivnije praćenje broja zaposlenih, a s ciljem efikasnije državne uprave i kontrole korišćenja budžetskih sredstava za lična primanja zaposlenih, rekao je Pomoćnik ministra uprave i lokalne samouprave Srpske Nikola Knežević

Više

NACRT ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU LICA PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH ZA KRIVIČNA DJELA SEKSUALNE ZLOUPOTREBE I ISKORIŠTAVANJA DJECE: Spriječena mogućnost da lica pravosnažno osuđena za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece budu zaposlena na radnim mjestima, na kojima je predviđen rad sa djecom

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su na 25. posebnoj sjednici, koja je održana u Banjoj Luci, Nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Više

RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERAMA ZA SPREČAVANJE I SMANJENJE ZAGAĐIVANJA VAZDUHA I POBOLJŠANJE KVALITETA VAZDUHA: Rok za sugestije 8 dana

Izrađena je radna verzija Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprečavanje i smanjenje zagađivanja vazduha i poboljšanje kvaliteta vazduha.

Više

FEDERACIJA BIH POTREBNA DIVERZIFIKACIJA KREDITNO-DEPOZITNOG SISTEMA

Federaciji BiH potrebno je uvođenje dodatnih izvora finansiranja kakvi postoje u drugim zemljama, istaknuto je na okruglom stolu "Diverzifikacija kreditno-depozitnog sistema FBiH" koji je održan u Sarajevu.

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772