Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Budžet Republike Srpske za 2018. godinu i veći broj zakona, te Nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

15.12.2017.


Narodna skupština Republike Srpske je, 13. decembra 2017. godine, na 25. posebnoj sjednici usvojila Budžet Republike Srpske za 2018. godinu i Zakon o izvršenju Budžeta uz amandmane koji su postali sastavni dio navedenih akata.

Budžet Republike Srpske za 2018. godinu iznosi 3,3 milijarde KM, što predstavlja uvećanje od 137 miliona KM, odnosno 4,3 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2017. godinu. Budžetom je projektovan realni rast BDP-a od 3,3 odsto, izvoza 9,2 i uvoza 6,3 odsto.

Poslanici su usvojili i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godina kojim su predstavljene ključne mjere ekonomske politike Vlade Republike Srpske u naznačenom periodu, uz srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, te sveobuhvatni program strukturalnih reformi.

Usvojen je i Zakon o dječjoj zaštiti kojim se uvodi pravo na materinski dodatak za sve nezaposlene majke u Republici Srpskoj u iznosu 405 KM u trajanju 12 mjeseci, a za blizance i svako treće i naredno dijete 18 mjeseci.

Poslanici su usvojili amandman na ovaj Zakon u kom se precizira da pravo na materinski dodatak može ostvariti majka pod uslovom da ima prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu prije rođenja djeteta i da je nezaposlena šest mjeseci prije rođenja djeteta, kao i majka koja je strani državljanin sa stalnim ili privremenim mjestom boravka u Republici takođe nezaposlena šest mjeseci prije rođenja djeteta.

Narodna skupština usvojila je i:

  • Zakon o Pravobranilaštvu Republike Srpske,
  • Zakon o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske i
  • Zakon o doprinosima.

Usvojen je i Zakon o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske kojim se uspostavlja registar zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava i taksativno navode korisnici tih sredstava, a propisuje se i sadržaj i način vođenja registra, kao i zaštita i dostupnost podataka.

Poslanici su usvojili Nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Narodna skupština usvojila je dvije odluke: Odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2018. godinu i Odluku o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2018. godinu.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine, 13.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772