Zastava Srbije

ZAKON O UBLAŽAVANjU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA: Subvencije doprinosa u BiH najviše tražili trgovci na malo i prerađivači

Privrednici koji su u vrijeme pandemije zabilježili pad prometa ostvarili su pravo na subvencioniranje doprinosa u proteklim mjesecima zahvaljujući paketima pomoći vlada u oba entiteta. Da su u najvećoj mjeri pogođeni trgovina i ugostiteljstvo, kao što se i predviđalo, pokazuju izvještaji poreznih uprava u BiH o padu prometa ovih djelatnosti.

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU: Besplatan vrtić za djecu bez roditelja i sa smetnjama u razvoju u RS

Djeca bez roditeljskog staranja i djeca sa smetnjama u razvoju od 1. septembra u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na besplatno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, izjavila je ministar prosvjete i kulture RS Natalija Trivić.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTARNJEM PLATNOM PROMETU: Ograničena je visina međubankarske naknade kod transakcija platnim karticama, koja ne može biti viša od 0,5 posto vrijednosti transakcije izvršene debitnom karticom, a kod transakcija kreditnom karticom ne može biti viša od 0,6 posto vrijednosti transakcija, za prvih 12 mjeseci nakon stupanja na snagu odredbe koja propisuje visinu naknade

S ciljem poboljšanja transparentnosti i usporedivosti naknada pružatelja platnih usluga, uspostave Registra računa fizičkih osoba, te uvođenja instituta osnovnog računa, Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANCIJSKIH USLUGA: Davatelj platnih usluga dužan je korisnika, najmanje jedanput godišnje, besplatno informirati o svim naplaćenim naknadama vezano uz račun za plaćanje, uključujući i informaciju o kamatama naplaćenima za prekoračenje

Ciljevi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga, kojeg je utvrdila Vlada Federacije BiH, jesu poboljšanje i razvoj unutarnjeg tržišta bankovnih usluga stanovništvu, te jačanje tržišnog natjecanja u sektoru bankovnih usluga stanovništvu.

Više

U PRIPREMI ZAKON O DANU SRPSKOG JEDINSTVA, SLOBODE I NACIONALNE ZASTAVE: RS i Srbija će regulisati obilježavanje zajedničkog praznika

Republika Srpska i Srbija će donijeti identične zakone kojima će regulisati karakter praznika koji je nazvan Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, izjavio je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Više